ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност – съобщение на АЯР

19.10.2015

16 октомври 2015

Ядрено съоръжение: 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй

Дата:14.10.2015 г.

Час:13:15

Наименование на събитието: Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност

Кратко описание:

На 14.10.2015 г. 5 блок се екплоатира на номиналана мощност. В 13:15 е установен пропуск на техническа вода от топлообменник за охлаждане на помпа от първи канал на спринклерна система. В 13:32 ч. помпата е изолирана от електрическата верига и каналът е изведен от режим на готовност. Tоплообменнинкът e изолиран по техническа вода и е започната работа за отстраняване на пропуска. В 15:00 ч. е възстановено подаването на охлаждаща вода към помпата на спринклерна система и след успешно изпробване, каналът е въведен в режим на готовност.

Назначена е комисия за анализ на събитието в АЕЦ Козлодуй.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари