ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ЮАР – излезе втората редакция на проекта за ОВОС относно площадките на нови ядрени енергоблокове

29.09.2015

Втората версия на черновата на редакция на ОВОС за площадките, предложени за евентуално изграждане на нови ядрени енергоблокове е публикувана в Южна Африка.

Документът е представен за обществено обсъждане и ще бъде достъпен в Интернет до 23 ноември 2015 година на: http://projects.gibb.co.za/en-us/projects/eskomnuclear1reviseddrafteirversion2?EntryId=2796

Окончателната редакция на документа ще бъде готова до края на годината и ще бъде предадена в екологичното министерство на ЮАР. Решението се очаква в първата половина на 2016 година.

 

От пет – на три площадки

В отчета е разгледана заявката за изграждане на една централа със сумарна електрическа мощност 4 GW, подадена през май 2007 година и допълнена през юли 2008 година. Първата редакция на документа е била готова през 2011 година.

Първоначално са разглеждани пет площадки, обаче 2 от тях – Brazil и Schulpfontein са били изключени от списъка през ноември 2008 година. Причината са ограничените нужди от електроенергия и слабата енергийна инфраструктура в този регион (Северно-Капската провинция).

Две от останалите площадки са разположени в Западно-Капската провинция, а една (Thyspunt) – в Източно-Капската провинция.

Най-лошите показатели от тройката са на площадката Bantamsklip. Във втората редакция на ОВОС за нея е било взето решение да бъде изключена от детайлно разглеждане.

Най-големият блокиращ проблем на площадката Bantamsklip са транспортните рискове, защото за нея е най-трудно да се осигури транспортиране на товарите при строителството от пристанището на Кейптаун. Освен това, в района на Bantamsklip няма достатъчно работна сила, а подробни данни за последствията от изграждане на електропроводи от новите блокове са се оказали недостъпни за авторите на ОВОС.

Двете останали площадки – Thyspunt и Duynefontein нямат принципни проблеми, които биха направили невъзможно включването им за разглеждане.

Площадката Duynefontein се намира в съседство с действащата АЕЦ „Кьоберг“. Но независимо от това обстоятелство, авторите на ОВОС са отдали предпочитание на площадката Thyspunt.

Изборът е направен като са взети предвид предпочитанията на компанията Eskom и се базира на необходимостта да се засили мрежовата инфрастуктура в региона и на оценката на позитивното влияние на строителството на новите блокове за работните места и икономическото развитие на региона.

Проблемите на Thyspunt

В същото време отчетът съдържа и редица предупреждения относно Thyspunt.

“Предлаганата атомна централа и свързаната с нея инфраструктура ще доведат до фундаментални изменения в ThyspuntСлед много време ще бъде изгладено усещането от огромните промени, които ще станат в Thyspunt, и от тези изменения част от местните жители никога няма да се възползват”.

“Много живеят в тази местност (Thyspunt) заради атмосферата, която се е наложила там, и заради желанието да пребивават в отдалечена и мирна среда”.

Авторите на отчета обръщат внимание, че Thyspunt в биологично отношение е по-разнообразен, отколкото Duynefontein, и това обстоятелство трябва да се вземе предвид от факторите, които ще вземат решението.

Спорен може да се окаже и икономическият ефект за региона на Thyspunt от изграждането на централата.

“Много от жителите ще възразят, че не искат такова икономическо развитие на региона, и че то реално ще съсипе природата в местността”, – се твърди в отчета.

Същевременно авторите на ОВОС напомнят, че в района Thyspunt живеят и много бедняци, за които икономическото му развитие, без съмнение, ще им бъде от полза.

 

Снимки на площадките

Много снимки от районите на трите площадки, които се обсъждат във втората редакция на ОВОС, който са приложени към документа ще намерите на: http://atominfo.ru/newsl/s0754.pdf

Източник: http://atominfo.ru/newsl/s0754.htm

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари