ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


На първи блок на Ростовската АЕЦ започна уникална операция по подмяната на кондензатора на турбината

28.09.2015

От 24 септември на Ростовската АЕЦ се извършва уникална операция за замяната на модулите на кондензатора на турбината с обща маса 1600 тона.

Вече е изваден първият фрагмент от модула на кондензатора с маса 70 тона, и размери: височина шест, ширина пет и дължина седем метра.

Уникалността на дейностите на първи блок се заключава в това, че по време на подготвителните работи за замяната на кондензатора енергоблокът се е намирал в експлоатация. Покрай демонтажа на кондензатора се е наложило да се демонтират тръбопроводи, спомагателно и електротехническо оборудване, който са се намирали на пътя на монтажа на новия кондензатор.

Предварително в стената на зданието на машинна зала е бил направен технологичен отвор с площ над 100 m2 и е направено значително специално усилване на площадката в зоната на монтажа над отточните канали и на кота 0,00 в машинна зала в зоната на извършване на дейностите.

“В рамките на ППР, се извършва модернизация на оборудването на турбината, включително замяна на мед-съдържащите тръби на кондензатора с тръбна част от титанова сплав. Това ще повиши надеждността и икономичността на работата на оборудването, ще увеличи експлоатационния му ресурс”, – поясни главният инженер на Ростовската АЕЦ, Андрей Горбунов.

Кондензаторът на турбината е предназначен за охлаждане на отработилата пара и е част от системата за циркулационно водоснабдяване на турбината.

Радиационният фон на Ростовската АЕЦ и прилежащата и територия е на ниво, съответстващо на естествените природни стойности.

Източник: http://www.seogan.ru/201509256467/na-pervom-energobloke-rostovskoiy-aes-nachalis-raboti-po-zamene-1600-tonnogo-kondensatora-turbini.html

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари