ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Временно нарушаване на охлаждането на басейна за отлежаване на касетите на 6-и блок – съобщение на АЯР

26.09.2015

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дата:14.09.2015 г.

Час:10:50

Наименование на събитието: Временно нарушаване на охлаждането на басейна за отлежаване на касетите на 6-и блок

Кратко описание:

Шести блок е в планов годишен ремонт. Приключил е ремонта на трети канал от системите за безопасност (СБ).

Започнато е изпълнение на дейности по въвеждането на канала в резерв (готовност).

В 10:50 ч. при подаване на напрежение на трети канал от СБ затварят пневмоарматури от системата за охлаждане на басейна за отлежаване на касетите (БОК), които се захранват електрически от този канал.

В резултат се влошава охлаждането на басейна. Предприети са действия за отстраняване на проблема.

В 12:08 ч. арматурите са отворени и охлаждането на БОК е нормализирано. За този период температурата на водата в басейна се е повишила незначително без да е достигнат експлоатационния предел.

Назначена е комисия за анализ на събитието.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Б.Р – Публикувам това съобщение със закъснение, защото исках да видя преди това подобно съобщение на сайта на АЕЦ. Явно няма да го има.

Всъщност, сега на блока вървят част от дейностите по увеличаване на топлинната мощност на РУ до 104% и по ПСЕ.

Още преди спирането на блока, чрез информационния център на централата помолих изпълнителния директор г-н Ангелов да получавам периодично информация за хода на дейностите, която да публикувам.

Типично за информационната политика на централата – не получих досега нищо.

Дано след завършване на ПГР на блока да дадат по-подробна информация.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари