ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


На първи блок на Ростовската АЕЦ по време на ППР ще заменят кондензатора на турбината

14.09.2015

На 15 септември се планира блок №1 на Ростовската АЕЦ да бъде изведен в планово-предупредителен среден ремонт.

Съгласно утвърдения график за средния ремонт на първи блок и заявката, подадена в Обединеното диспечерско управление Юг плановата продължителност на ремонта е 85 денонощия, като ремонтът трябва да бъде завършен на 8 декември 2015 година.

Продължителният престой на блока в ремонт се определя от големият обем ремонти дейности по медернизацията (общо 20 с различна трудоемкост и продължителност).

В рамките на ППР е планиран среден ремонт на реакторната установка (РУ) с частична презарядка на горивото и изпълнение на регламентни ремонтни работи по основното оборудване съгласно годишния ремонтен график.

Най-трудоемката и съпроводена с голям разход на време операция, която практически определя продължителността на ремонта на блока е замяната на кондензатора на турбината, която ще се извършва от подизпълнителя ООО „ВДМУ“.

Персоналът на тази организация е извършил монтажа на аналогичните кондензатори на блокове №2 и №3 по време на изграждането им.

За разлика от предишните, сега уникалността на операциите на първи блок се заключава в това, че по време на монтажа на новия кондензатор блокът се счита за действащ. Тоест наред с демонтажа на действащия кондензатор предварително трябва да се демонтират тръбопроводите, спомагателното и електротехническото оборудване, които се намират в зоната и по пътя на монтажа на новия кондензатор.

За осигуряване на замяната на кондензатора на първи блок е направено значително специално усилване на площадката в зоната на монтажа над отточната канализация и на кота 0,00 на машинна зала (МЗ) в зоната на извършване на работата. Реализиран е и частичен демонтаж на стенните панели на сградата на МЗ.

За първи път при демонтажа на стария кондензатор на Ростовската АЕЦ ще бъдат използвани за рязане въжено-дискови машини производство на „BRAUN Maschinenfabrik“, а при монтажа – хидравлични системи за хоризонтално преместване.

За справка

Ростовската АЕЦ е филиал на ОАО „Концерн Росэнергоатом“. Предприятието се намира на брега на Цимлянскто водохранилище на 13,5 километра от град Волгодонск. В централата се експлоатират реактори тип ВВЭР-1000.

Първи блок е въведен в промишлена експлоатация през 2001 година, а втори блок – през декември 2014 година. Физическият пуск на трети блокстана през ноември 2014 година, а енергийният пуск – през декември 2014 година. В процес на изграждане е четвърти енергоблок.

Източник: http://atominfo.ru/newsl/s0678.htm

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари