ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Усъвършенстването на системата за съхраняване на ОЯГ ще позволи да се реализират нови видове гориво, конкурентноспособно на световния пазар

19.09.2015

На втори блок на Балаковската АЕЦ, който се намира в ППР, започна подмяна на стелажите за уплътнено съхраняване на горивото (СУХТ) в басейна за отлежаване на касетите (БОК).

В перспектива за сметка на своите конструктивни особености чрез използването на СУХТ ще могат да се реализират нови видове гориво и горивни цикли, конкурентно-способни на световния пазар със свойства, съпоставими и превъзхождащи основните конкуренти.

Освен това, замяната на съществуващите стелажи със СУХТ положително влияе на радиационната обстановка и ядрената безопасност на обекта, казват специалистите.

“За сметка на използването на новите стелажи – шестостенни тръби от бориста стомана се осигурява по-дълбока подкритичност при съхраняването на ОЯГ, отколкото при използване на неуплътнени стелажи”, – отбеляза заместникът на началника на отдела за ядрена безопасност и надеждност на Балаковската АЕЦ Владимир Дергачев.

Голямата кампания за замяна на стелажите в БОК на Балаковската АЕЦ се реализира в рамките на държавната програма за увеличаване производството на електроенергия. В съответствие с нея в централата се извършва преход на работата на енергоблоковете на 18 месечен горивен цикъл. Във връзка с това се удължават сроковете за отлежаване и количеството на изважданите горивни касети в приреакторните хранилища (БОК), което изисква увеличаване на капацитета им (количеството гнезда) в басейните за отлежаване.

Поначало на енергоблоковете №1, 2 и 3 на Балаковската АЕЦ, съгласно проекта, в БОК са били поставени стелажи за съхраняване на ОЯГ, разработени преди повече от 30 години. Капацитетът им е 392 горивни касети и 25 места за херметични кутии (хермопенали).

Сега капацитетът на БОК с увеличава чрез замяна на съществуващите стелажи за съхраняване на горивото със стелажи за уплътнено съхраняване на гориво с увеличено количество на гнездата: 613 за горивните касети и 50 за херметичните кутии.

На Балаковската АЕЦ замяната на стелажите в БОК със СУХТ се извършва в съответствие с програмата за ПСЕ поетапно – през три последователни ППР. Към този момент на блок №1, който през декември навършва 30 години, всичките стелажи в БОК са заменени с новия тип. На втори и трети енеергоблок са заменени по един стелаж. Сега се извършва подмяна на втория стелаж на втори блок.

Източник: http://www.rosenergoatom.ru/journalist/news/6932aa8049ba236fafd7ef327d4f6ff7

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари