ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДПРАО получи ново оборудване за окачествяване на строителните материали при изграждането на НХ РАО

27.08.2015

В рамките на подготовката за изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана” бе получено специализирано лабораторно оборудване за окачествяване на строителни материали.

 

 

То е предназначено за извършване на прецизни тестове в хода на изграждане на различни обекти, за да се получи сигурност, че използваните материали или резултатът от произведения материал съответства на определени изисквания на европейските и световните норми, т. е. доказва се качеството на всички използвани материали. Този род изследвания са приложими при всички видове строителни дейности.

 

 

Оборудването, доставено за НХРАО, е предназначено основно за изпитване на земни проби както и на циментово заздравени земни проби, като в случая се използва преса, на която се окачествяват направени от използваните материали малки мостри. Комплектът съдържа още миксер за забъркване и подготовка на образци; автоматичен чук за уплътняване на земни проби преди те да бъдат поставени за изпитване на пресата, както и различни уреди за вземане на проби-образци от различни места по терена. В лабораторния комплекс е включен и специален голям фризер, в който се осъществяват различни цикли на замразяване и размразяване на образците, така че да може да се окачестви използваният цимент в симулирани природни условия (лято, зима). Технологията за окачествяване на материалите изисква и отлежаване за различен период от време на подготвените образци преди те да бъдат изпитани, поради което оборудването съдържа и специализирана за целта камера. 

 

 

За окачествяването на материалите е необходим екип от минимум 4-5 души. За този тип изпитвания е важно да се знае, че подготовката на материалите е много трудоемка и е свързана с изисквания за физическа сила, особено, когато се работи с мобилните уреди за пробовземане, чрез които се оценява качеството на заздравения терен. Специалисти от ДП РАО вече преминаха първата фаза на обучение за работа, предстои заключителен етап във втората половина на месец септември 2015 г.

 

 

Оборудването е произведено от водещи в бранша италиански и британски компании и е комплектовано конкретно за спецификата при строителството на бъдещото хранилище. Постоянният контрол, както при изграждане, така и впоследствие – при експлоатацията, за да се следи промяната на материалите, ще гарантира безопасността на НХРАО.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари