ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – Курчатовският институт изчислява параметрите на най-новото ядрено гориво

04.09.2015

Специалистите от Националния изследователски център „Курчатовский институт“ изчисляват неутронно-физичните параметри на най-новото руско експериментално РЕМИКС-гориво, което позволява да се намали използването на природен уран в ядрената енергетика, Планира се получените резултати да послужат за обосноваване на безопасността на работата на един от блоковете на Балаковската АЕЦ, на който се планира да бъде изпитвано новото гориво.

Технологията на РЕМИКС-горивото (от REMIX, regeneratedmixture) е предложена от предприятието на Росатом – Радиевият институт “Хлопин”. Предлага се това гориво да се получава от неразделена смес на регенериран уран и плутоний, отделени при преработката на отработило ядрено гориво (ОЯГ) с добавка на неголямо количество обогатен уран. При такава технология се подразбира повторно използване не само на плутония, който се съдържа в ОЯГ, но и остатъчното количество U235.

Както следва от материалите на сайта за обществени поръчки на Росатом, през тази година специалистите от Курчатовския институт по поръчка на Радиевия институт трябва да направят разчетна обосновка на неутронно-физичните характеристики на опитните горивни касети ТВС-2М с РЕМИКС-гориво за трети блок на Балаковската АЕЦ.

Тези изследвания включват: Изчисления на радиационните характеристики и изотопния състав на отработилите ТВС-2М с РЕМИКС-гориво в зависимост от степента на изгаряне и времето за съхранение, направа на разчети за ядрената безопасност при транспортиране и съхраняване на свежи и отработили горивни касети с това гориво.

По-рано имаше съобщения, че първата експериментална горивна касета с топлоотделящи елементи съдържащи РЕМИКС-гориво ще бъде произведена през 2016-2017 година.

Източник: http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/5b8eaa80498e77268b1dcb327d4f6ff7

Подробности за РЕМИКС-горивото ще намерите на: http://www.atomic-energy.ru/articles/2012/04/26/33029

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари