ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО получи подновена лицензия за управление на РАО

04.06.2015

На 1 юни 2015 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) – д-р Лъчезар Костов, връчи официално на изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров, лицензията за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”.

 

 

Документът е издаден на 28 април 2015 г. и подновява предишната лицензия за тази дейност от 2008 г. Срокът на новата лицензия е 10 години.

Според Закона за безопасното използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ) и поднормативните му документи лицензиантът получава право да извършва следните основни дейности:

Обработка на РАО;

Съхранение на преработени и кондиционирани РАО;

Превоз на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;

Техническо обслужване, ремонт, изпитвания и надзор на конструкции, системи и компоненти, лабораторни изпитвания;

Изработка на стоманобетонни контейнери (СтБк) с цел използване от СП „РАО – Козлодуй” и другите специализирани поделения на ДП РАО;

Манипулиране (преместване, сортиране и др.) на РАО при осъществяване на изброените дейности.

Лицензията дава право и на други дейности, подпомагащи основните, включително развойна работа, освен ако за това не се изисква отделно разрешение или лицензия по смисъла на ЗБИЯЕ.

 

За справка

Специализирано поделение „РАО – Козлодуй” (СП „РАО – Козлодуй”) функционира на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

В поделението се събират, сортират, транспортират, преработват и съхраняват отпадъците, генерирани от експлоатацията и ремонтните кампании на енергоблоковете на централатa, от извеждане от експлоатация на 1-4 блок и отпадъци от предишни практики („исторически отпадъци”).

Благодарение на работата на Специализираното поделение „РАО – Козлодуй” постепенно трайно се решава въпросът с натрупаните ниско и средно-радиоактивни отпадъци за повече от 40 години експлоатация на атомната централа, които са генерирани от момента на пуска на първия реактор.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари