ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Като се отказва от ядрената енергетика, Германия увеличава емисиите от парникови газове

31.05.2015

 През 2014 година Германия е увеличила с 13% изхвърлянията в атмосферата на серен хексафлуорид (SF6), известен още като елегаз, който се счита за най-мощният от парниковите газове.

Това са данни публикувани от Федералната статистическа агенция.

Според данните на експертите, приносът на серния хексафлуорид за глобалното затопляне през последните 100 години е 22800 пъти по-голям, отколкото на въглеродния двуокис (въглероден диоксид – CO2).

SF6 се образува в хода на производствените процеси, включително, при производството на електроника и различна апаратура, пише Reuters.

Същевременно, както отбелязват от министерството за охрана на околната среда на Германия, емисиите на парникови газове като цяло през 2014 година са намалели с 4,3 до 912 милиона тона, приравнени към еквивалент на CO2.

Б.Р. Елегаз се използва масово като изолиращ и охлаждащ агент, с който се запълват херметично-затворени високоволтови комутационни устройства. Производството му не е трудно, произвежда се даже и в България. Проблемът в екологичен (парников) аспект е, че при аварийни ситуации или при ремонт той се изпуска в атмосферата.

Напомняме, че решението на Германия да затвори атомните си електроцентрали след аварията на АЕЦ “Фукушима” в Япония провокира развитието на генерациите от други източници, преди всичко – газ и въглища. По този начин делът на “неекологичните” въглища в енергийния микс на Германия превишава 50%. През 2015 година Германия планира да пусне в експлоатация няколко нови въглищни ТЕЦ с обща мощност 7,3 GW.

Наред с това, през октомври 2014 година лидерите на страните от ЕС се договориха делът на ВЕИ към 2030 година да достигне 27% в енергийната кошница. Независимият енергиен аналитик от Берлин Пол Хокенос (Paul Hockenos) в интервю за Центъра за енергийна експертиза, отбелязва, че от една страна Германия увеличава използването на ВЕИ до 27% за 12 години, но от друга – увеличава % на използване на въглищата.

“Германия увеличава дала на ВЕИ и заема позата на световен лидер по въпросите за преминаване към чиста енергия и съхраняване на климата, а същевременно си позволява да увеличи консумацията на въглища”, казва експертът.

Според думите му, засега няма планове за намаляване използването на въглища.

Източник: http://www.energy-experts.ru/news16517.html

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари