ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Китай – Hualong One – кратки сведения

15.06.2015

Китай започна изграждането на първия блок с реактор „Hualong One“, който е призван да стане в Поднебесната държава конкурент на проекта CAP-1400. (За утвърждаването на проекта ви разказах в: http://atominfo.bg/?p=31076 б.р. )

Както и за всеки нов проект, подробната техническа информация за „Hualong One“ засега е недостатъчна. Предлагаме на вниманието на читателите кратък обзор на изказването на семинара на OECD (февруари 2015 година) на представителя на института за ядрена енергия на Китай Yu Hongxing, посветено на „Hualong One“.

Основните параметри

Топлинната мощност на реактора „Hualong One“, известен също като “Китайски дракон”, е 3050 MW. Проектната номинална електрическа мощност е 1100 MW или повече.

Разчетното налягане в първи контур (design pressure) е 17,3 MPa. Работното налягане (operating pressure) – 15,5 MPa.

Активната зона се зарежда със 177 горивни касети. Входната температура на топлоносителя е 291,5 °C, а изходната – 328,5 °C, средната в активната зона – 310 °C.

В реактора ще се използва модифицирана горивна касета CF3. Планира се с тези касети, реакторът „Hualong One“ да работи на 18 месечни горивни кампании.

Горивните касети от серията CF (China Fuel) са разработка на корпорацията CNNC за реакторни установки с лека вода под налягане. През миналата година партида от четири горивни сборки CF3 беше заредена в активната зона на реактора CNP-600 на втори блок на АЕЦ „Циншан-2″.

Проектният срок за експлоатация на реактора „Hualong One“ е 60 години.

Проектът ACP-1000, разработван от корпорацията CNNC е послужил за база на проекта „Hualong One“.

Параметри на безопасността

Вероятността от повреждане на активната зона (core damage frequency, CDF) за проекта „Hualong One“ е по-малка от 10-6.

Честотата на ранните изхвърляния на радиоактивни вещества извън пределите на защитната черупка (large early release frequency, LERF) е под 10-7.

Трябва да се отбележи, че след аварията на Фукушима в Китай беше поставена задача да се постигнат за CDF и LERF – 10-5 и 10-6, съответно. По този начин, „Hualong One“ е подобрил зададените показатели с един порядък.

Сеизмичната устойчивост на проекта „Hualong One“ е разчетена за ускорения до 0,3g.

Запасът до кризиса на кипене (DNB) превишава 15%.

В случай на тежка авария в проекта са предвидени пасивна система за отвеждане на топлината през парогенераторите (PRS), пасивна система за отвеждане на топлината от контейнмънта (PCS) и система за заливане и охлаждане на шахтата на реактора (IVR).

И трите изброени системи са разчетени за работа повече от 72 часа след началото на тежката авария.

В проекта е използвана концепцията за безопасност “теч преди разрушаването” (leak before break, LBB). Същевременно докладчикът не поясни върху какви именно елементи тя се отнася.

“Съгласно тази концепция (LBB), е невъзможно внезапно разрушаване на оборудването и тръбопроводите на АЕЦ при условие, че има строг контрол за състоянието на метала, от който те са произведени, и при отсъствие на хидравлични удари.

Това събитие се предшества от постепенно нарастване на дефектите в материала, чак до образуване на проходни пукнатини, които не придобиват веднага критични размери. Затова съвременната диагностика на течовете през пукнатините представлява гаранция за предотвратяване на крупни аварии”.

Горният цитат е от доклада на Ю.А. Безруков, Е.А. Лисенков, А.В. Селезнев „Анализ возможности гидроударов в первом контуре реакторов ВВЭР“, МНТК-2009, ОКБ „ГИДРОПРЕСС“.

Сред другите усъвършенствания, важни за безопасността, китайският докладчик отбеляза внедряването в проекта „Hualong One“ системата за он-лайн мониторинг на коефициента на запаса до кризиса на топлоотдаване (DNBR) и локалната плътност на енергоотделяне (LPD).

Източник: http://atominfo.ru/newsk/r0933.htm

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари