ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО проведе процедура по обществено обсъждане на ДОВОС за НХРАО

05.05.2015

Актуализираният ДОВОС напълно отразява съвременните европейски изисквания за опазване околната среда, живота и здравето на хората и гарантира най-висока степен на безопасност при реализацията на проекта на площадка „Радиана“ край Козлодуй

 

 

От 16 до 30 април 2015 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) проведе серия от срещи за обществено  обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Националното хранилище за ниско-  и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). Датите и часовете на срещите, както и местата за публичен достъп на ДОВОС, бяха избрани, по време на предварителни срещи с представителите на местните власти в населените места, в които се състоя общественото обсъждане.

 

 

Предвид високия обществен интерес към проекта на ДП РАО за изграждане на НХРАО Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определи 11 населени места, в които да бъде проведено обществено обсъждане: община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина. Докладът или подробно резюме към него, както книги и формуляри за становища бяха изложени на публичен достъп в 51 различни места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”, в чиято непосредствена близост е площадка „Радиана”. Пълният ДОВОС и всички други съпътстващи документи – на български и английски език, бяха публикувани предварително, в законоустановените срокове, на Интернет страниците на ДП РАО, МОСВ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

 

 

Първата среща за обществено обсъждане на Доклада се състоя в с. Хърлец, в чието землище ще бъде разположено хранилището, а последната – в гр. Бойчиновци, област Монтана. В срещите взеха участие представители на ръководството на ДП РАО; на научния екип, изготвил ДОВОС; наблюдатели от МОСВ; представители на местната власт и на различни обществени сфери, както и жители на населените места. В село Борован като наблюдател се присъедини Питър Мур, експерт на ЕБВР, във връзка със спазване на Политиката по околна и социална среда на Банката.

 

 

В резултат на осигурената възможност за подробно информиране и обществен дебат по повод реализацията на проекта в хода на процедурата бяха представени общо 30 становища от различни заинтересовани страни – институции, организации, групи от граждани и отделни граждани. В 22 от становищата аргументирано се подкрепя изграждането на НХРАО. В осем мнения на жители на с. Софрониево, община Мизия, с. Септемврийци, община Вълчедръм, и с. Лехчево, община Бойчиновци, се изказва нежелание проектът да бъде реализиран. По време на срещите бяха поставени редица въпроси, свързани с проектa на бъдещото хранилище, с оценката на неговата безопасност, с финансирането му, със значимостта му от гледна точка на осигуряване на заетост в региона и др. На всички поставени въпроси експертите отговориха изчерпателно по време на срещите. Екипът на Възложителя на Инвестиционното предложение ще обобщи в 10-дневен срок и цялата информация – резултат от повдигнатите въпроси, в официално становище, което ще бъде публикувано на Интернет страниците на ДП РАО и МОСВ.

НХРАО на площадка „Радиана“ представлява екологично съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

 

 

Хранилището ще бъде повърхностно многобариерно инженерно съоръжение траншеен тип с капацитет от 19 000 стоманобетонни контейнери с РАО.

 

 

Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани модули, разделени от вътрешни преградни стени на клетки. След запълване с опаковки тези клетки се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой. През целия период на експлоатация на Националното хранилище ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на площадката на хранилището, така и на околната среда. Националното хранилище ще бъде най-новото и модерно съоръжение в Европа от този тип и ще се конкурира  по екологични показатели с изграденото в Националния парк Оранчуелос  в Испания подобно хранилище.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари