ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Димитър Ангелов – за ПСЕ на АЕЦ “Козлодуй” – интервю пред БНР

11.04.2015

АЕЦ Козлодуй ще извърши близо половината от дейностите по програмата за удължаване на срока за работа на пети блок по време на таз-годишния си планов годишен ремонт. Блокът ще бъде спрян от тази вечер (10 април) до 20 май. За това, което ще трябва да свърши АЕЦ “Козлодуй” за малко повече от месец пред Юлияна Корнаджева разказа изпълнителният директор на централата Димитър Ангелов.

Този път централният годишен ремонт на блока е специфичен, в такъв аспект, че освен планираните ремонтни дейности и профилактика на оборудването от фирмите, както и презареждането със свежо ядрено гориво на реактора, ще бъдат изпълнени много дейности по продължаване срока на експлоатация на блока.

Какви точно дейности ще бъдат изпълнени?

Това са мероприятията в програмата за продължаване на срока за експлоатация, която беше получена на базата на комплексното обследване което бе направено на блока от първия етап на мероприятията. Сега при спиране на блока и при обезопасяване на всички системи и оборудване ще бъде направено анализ на състоянието на зданията и съоръженията, на подземни тръбопроводи, магистрали, окабеляване, синхронни генератори, на помпено оборудване, механична част, на арматура и така нататък.

Кой ще го направи?

Заводи и изследователски институти и в Русия и в България, които ще направят един задълбочен анализ на състоянието на оборудването към момента. Така, че да да се определи тяхното техническо състояние и да се обоснове остатъчния ресурс за бъдещите 30 години. Тази дейност е много отговорна, тя е на базата на обединяване на различни програмни колективи, които всеки ден ще изпълняват дейността по определеното оборудване до завършването и за конкретното оборудване и оформянето на необходимите документи.

За какво ще послужат тези документи?

Ще послужат след това като база за направа на анализите, на разчетите и на обосноваването на възможния остатъчен ресурс на това оборудване. Включително говорим и по реакторната установка. Така, че този годишен ремонт е изключително напрегнат и натоварен не само с изпълнение на дейностите по ремонта, но и по обследване на оборудването. Допълнително през този годишен ремонт има естествено и смяна на оборудване, смяна на елементи на оборудване, които са определени от първия етап, че им е изтекъл еднозначно ресурса и трябва да бъдат сменени с нови и трябва да бъдат сменени съответно с нови и въведени съответно в експлоатация. Така, че дейността която предстои да се изпълни на пети блок е много голяма и ние сме направили една достойна, да го кажа, организация и се надяваме всичко да се изпълни качествено, а и в планираните срокове.

Каква част от програмата за удължаване на срока на работа на пети блок ще бъде извършена на този ремонт?

Можем така образно да го кажем – половината от дейността ще бъде изпълнена по време на годишния ремонт, когато са достъпни оборудването, системите и конструкциите. За да им се направи анализ, който анализ да констатира тяхното състояние и на базата на тези констатации като информация да послужат след това да се направят анализите, разчетите и обосноваването с колко и какво ще представлява остатъчният ресурс на оборудването.

Изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Димитър Ангелов пред Хоризонт.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари