ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Чернобилската АЕЦ влиза в етапа извеждане от експлоатация

11.04.2015

Държавната инспекция по ядрено регулиране на Украйна (ГИЯРУ) е издала разрешение за реализиране на дейностите по Програмата на етап ОЗиК. Това означава, че ЧАЕЦ завършва дейностите по прекратяване на експлоатацията и официално навлиза в етапа – извеждане от експлоатация.

Първият етап от извеждането от експлоатация е “Окончателно закриване и консервация” (ОЗиК), реализацията на който има важно значение за безопасността и изисква стратегически период от време – над 10 години.

Всички планирани дейности в рамките на проектите за извеждане от експлоатация (ИЕ) са обосновани от гледна точка на безопасността и са изцяло са насочени към защита на населението и околната среда.

На етапа ОЗиК на енергоблоковете на ЧАЕЦ, който ще продължи до 2028 година, дейностите основно ще засегнат реакторите, контурите за многократна принудителна циркулация и съвместното оборудване на блокове 1, 2 и 3.

Планира се бившите енергоблокове да бъдат приведени в качествено ново състояние, което се характеризира с по-високо ниво на безопасност с минимален разход на ресурси в режима на продължително съхранение.

Радиационното въздействие върху околната среда при възможни аварии в процеса на изпълнение на дейностите няма да превишава радиационно-хигиенните параметри, нормирани от НРБУ-97 за критични събития.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари