ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Научно-практическа конференция „ПРОРЫВ“ (ПРОБИВ) 2015

09.04.2015

Научно-практическа конференция “Проектно направление «Прорыв»: резултати от реализирането на новата технологична платформа на ядрената енергетика” се проведе на 3-4 април в парк-хотел “Яхонты” резерват «Таруса» – Калужска област

Участниците в конференцията обсъдиха въпросите по реализацията на проекта «Прорыв», разработването и внедряването на НИОКР (научно-изследователски и опитно-конструкторски работи), икономическата конкурентно-способност на бързите реактори със затворен ядрено-горивен цикъл, организацията и хода на строителството на обектите в опитно-демонстрационния енергиен комплекс в град Северск, Томска област – площадки на проектното направление «Прорыв», новите разработки в технологиите за производството на гориво и развитието на кадровия потенциал на проекта.

В приветствието си генералният директор на “Росатом” Сергей Кириенко каза: “При сегашните условия ние сме длъжни по-бързо, отколкото се планираше, да представим на пазара ново поколение конкурентно-способни технологии. Целта на проекта «Прорыв» – не е само уникалният резултат от НИОКР, но това е преди всичко създаване на конкурентно-способна технология, с помощта на която ядрения отрасъл на Русия може не само да запази, но и да засили лидерските си позиции през следващите 15-20-30 години”.

Проектът «Прорыв» вече получи наградата за ефективна система за управление на големи държавни проекти през 2014 година от Правителството на РФ, завършен е целият първи етап по приложните научни изследвания и експерименталната разработка на технологията, утвърдени са техническите проекти на реакторната установка.

“Особена благодарност заслужава работата на големия колектив, която позволи да се излезе на проектните параметри при промишленото производство на смесено уран-плутониево нитридно гориво”, – отбеляза в приветствието си Сергей Кириенко.

Вячеслав Першуков, заместник на генералния директор на “Росатом”, разказа на участниците в конференцията: “Първенството в света се определя, не с това, което ние първи сме създали, а в това, че ние сме създали първи това, което е нужно на целия свят. Затова трябва да преминем от разговори за глобалната енергетика към решаване на конкретните задачи, които стоят пред «Прорыв». Като се имат предвид днешните реалности изискванията към базовите разпоредби на проекта «Прорыв» стават по-строги. Трябва да се доведат капиталните разходи при изграждането на АЕЦ с РБН в крайна сметка на нивото на АЕЦ с топлинни реактори, да се осигури конкурентно-способност на ядрената енергетика в сравнение с другите видове генерации, а също така да се демонстрират предимствата на затворения ядрено-горивен цикъл (ЗЯГЦ) в сравнение с отворения (ОЯГЦ)”.

Евгений Адамов, научен ръководител на проектното направление «Прорыв»: “Проектът «Прорыв» се изпълнява с изпреварване на сроковете по отношение на други проекти в ядрената енергетика от световен мащаб примерно с 10 години. Повече от половината НИОКР по проекта са завършени, поетапното внедряване на резултатите по проекта в периода до 20-30 година ще позволи да се осигури стартът на голямо-мащабната ядрена енергетика, ще позволи да се създадат предпоставки за закрепване на РФ като лидер на световния пазар за ядрени технологии и продукти.Създадената сега проектна система за управление се явява пилотен образец за изпълняване на крупномащабни научно-технически проекти. В проекта «Прорыв» е събран уникален колектив от специалисти, ефективната работа на който осигурява значително съкращаване на сроковете и разходите при решаване на иновационни задачи”.

Относно резултатите от конференцията Вячеслав Першуков отбеляза: “Като цяло ние виждаме, че по проекта “Прорыв” са изпълнени огромен обем от дейности за изминалия период, годината мина успешно за проекта, ние видимо се приближихме до постигането на поставените цели, преминахме от НИОКР и експериментите към етап на строителство”.

Научно-практическата конференция на проектното направление «Прорыв» е ежегодно отраслово мероприятие на “Росатом”, което е провежда с участниците и партньорите по проекта с цел обмяна на опит и информация по ключовите въпроси на реализирането на проекта «Прорыв», постигнатите резултати в научното, технологичното и в конструкторското направления.

Подробности на: http://www.innov-rosatom.ru/events/164/

Презентациите са достъпни на: http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&showtopic=695&view=findpost&p=71429 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари