ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Енергийната революция в САЩ – вятърът побеждава въглищата и газа

04.04.2015

 През 2014 година възобновяемата енергетика в САЩ направи революция: стойността на електроенергията, произвеждана от ВЕИ, в редица случаи стана по-ниска от получаваната от традиционните газови и въглищни електроцентрали. И това е без да се имат предвид държавните субсидии.

Както се казва в отчета на инвестиционната компания Lazard, нормираната стойност на електроенергията (LCOE), генерирана от вятърните паркове, се е намалила с 58%. Цената на “слънчевата” електроенергия е паднала още повече – със 78%.

Сега средната стойност на 1 MWh, произведен от слънчевите електроцентрали (СЕЦ), е 56 долара (5,6 цента/kWh), а на ВяЕЦ – 14 долара. Това е като се отчитат държавните субсидии. Без тях стойността на слънчевата електроенергия достига 72 долара/MWh, а на вятърната – 37 долара/MWh.

Цената на електроенергията получавана от газовите и въглищните генерации, през последните 5 години практически не се е променила и е 61 и 66 долара/MWh съответно.

За справка: Нормираната стойност на електроенергията (LCOE, Levelized Cost of Electricity) – представлява средната разчетна себестойност на произведената електроенергия през време на целия жизнен цикъл на генериращия обект. Тя включва всички аспекти – първоначалните инвестиции, стойността на експлоатацията и обслужването на централата, цената на горивото и стойността на капитала. Така тя служи за сравняване на разходите за производство от различните генерации.

Намаляването на себестойността на електроенергията, генерирана от ВЕИ, е за сметка поевтиняване на технологиите и на новите подходи за финансиране и експлоатация на обектите.

Особена роля за разрастване на ВЕИ, а следователно, за намаляване на цената на електроенергията за сметка на ефекта на мащабите на производството, изиграха субсидиите. В САЩ през последните години действаха много изгодни данъчни преференции за генерациите на базата на ВЕИ. По-нататъшната съдба на този вид субсидиране сега се обсъжда бурно между компаниите от сектора и федералните власти.

Същевременно в САЩ има вече сключени договори за доставки на “зелена” енергия по крайно ниски цени. Например, New York Times съобщава, че тексаската компания Austin Energy наскоро е подписала 20-годишен договор за доставки на слънчева електроенергия на цена под 5 цента/kWh.

Властите в Оклахома с одобрили споразумение за получаване на електроенергия от новата ВяЕЦ, което ще позволи на консуматорите да икономисат около 50 милиона долар в сравнение с закупуването на електроенергия от традиционните източници. Пак там, най-голямата енергийна компания American Electric Power (AEP), на фона на ниските цени, е утроила количеството на изкупуваната електроенергия от ВяЕЦ. Това се случва въпреки, че в Оклахома, за разлика от много други щати, компаниите продаващи електроенергия на потребителите не са задължени в нея да има дял “зелената” енергия. Тоест решението на AEP е базирано изключително на икономическата логика.

Поевтинява не само “голямата” възобновяема електро-енергетика. Например, така наречената слънчева енергетика на покрива(Rooftop solar PV – фотоволтаични панели с неголяма мощност, монтирани от частни потребители на покривите на зданията) вече е достигнала мрежов паритет в 10 от щатите на САЩ, а в останалите 40 това, според прогнозите на аналитиците от Deutsche Bank, това ще стане максимум през 2016 година.

Не е за учудване, че само през 2013 година американците са монтирали на покривите си 1 GW фотоволтаични панели, а до 2016 година инсталираните мощности ще достигнат 6 GW.

 

За справка: “Мрежов паритет” е термин, който се използва във възобновяемата енергетика, който означава, че стойността на “зелената” електроенергия в енергийната система е изравнена с цената на традиционната електроенергия.

слънчеви батерии на покрива на търговския център на Porsche в Калифорния

Възобновяемата енергетика успешно се конкурира с традиционната в много страни по света, твърдят експертите. САЩ е от първите държави където за слънчевата енергетика е достигнат мрежов паритет.  В същия списък са ЮАР и Италия.

Това явление се обуславя от огромните обеми на въведените в експлоатация слънчеви генерации в тези страни, което влияе за намаляване на разходите за производство на оборудването и изграждането на самите обекти.

Същевременно експертите предупреждават, че ниските цени на ВЕИ не означават, че вятърните и слънчевите електроцентрали ще успеят скоро напълно да заменят традиционните. Газовите и въглищните генерации са необходими за осигуряване на надеждността на енергийните доставки, защото само те (засега) са способни гъвкаво да реагират на нуждите за балансиране на енергийната система

Източник: http://econet.ru/articles/67345-vetryaki-pobedili-gaz-i-ugol-v-borbe-za-stoimost-kvt-ch

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари