ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО реализира успешно годишната си програма за демонтаж в Машинна зала на спрените ядрени блокове

13.03.2015

Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”, което е част от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е пряко ангажирано с дейностите по демонтаж“ отчете през 2014 г. над 7000 тона демонтирано оборудване.

 

 

Сред по-сложните операции, свързани с едрогабаритни съоръжения, се причислява демонтажът на подгреватели ниско и високо налягане на турбогенератори (ТГ) 1 и 2; деаератори на 1, 2, 3 ТГ; генератори на 2, 3, 4 ТГ; турбофундамент до кота „нула” на ТГ 1; стоманобетонната конструкция на инсталацията за автоматично гасене на полето на ТГ 3.

 

 

Всички дейности, извършвани от Специализираното поделение към ДП РАО, са изпълнени след съгласуване с Агенцията за ядрено регулиране.

След обстойно радиологично обследване, включително и от външна акредитирана организация, и след разрешение от АЯР, от регулиране са били освободени 4805 тона от демонтираното оборудване.

 

Преди дни специализираните екипи на ДП РАО започнаха операция по сваляне на „калпака” на реактора на Втори енергоблок. В рамките на подготвителните дейности на 25 февруари 2015 г. бе даден старт на Програма за преместване на облъчени касети-екрани от корпусите на неработещите реактори, като операцията започна със свалянето на „калпака“ на 2 реактор.

Изваждането на касетите-екрани е част от подготовката на предстоящия демонтаж в Контролираната зона. Касетите-екрани са по 36 броя на реактор и не съдържат ядрено гориво. Всички касети-екрани от малките блокове ще бъдат събрани за съхранение в Басейн за отлежаване на касетите 3 (БОК 3), като целта на тези операции е в КЗ на блокове 1, 2 и 4 да бъде намалена активността, което ще позволи да се работи при по-ниски дозови натоварвания за персонала в Реакторното отделение по време на същинското им извеждане от експлоатация.

 

Така изглежда активната зона на ВВЭР-440 с касети-екрани (черните на чертежа). Ядреното гориво е извадено.

Касетите-екрани- са изработени от плътна метална сплав и имат защитна и предпазна функция, като в тях няма делящ се материал и не са ядрено гориво. Те се разполагат около вътрешната стена на реактора, за да предпазят неговия корпус от неутронния поток. По този начин те се превръщат във вторичен източник на радиоактивно лъчение и са дотолкова активни, колкото са поели от облъчването в ролята си на защита за корпуса на ректора.

В програмата за демонтаж за тази година е заложено демонтирането на 200 тона оборудване от Контролираната зона, като то включва различни помощни системи, които са снети от експлоатация и не се използват. Демонтираните съоръжения ще се съхраняват на временни площадки в Контролираната зона докато се вземе рационално решение за последващото им третиране.

Свалянето на „калпака“ от реактора на 2 енергоблок бе извършено под строг контрол и с разрешението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Агенция за ядрено регулиране (АЯР). МААЕ са уведомени писмено за операцията, за която се е наложило свалянето от външния корпус на реактора на пломби, положени там с цел контрол над неразпространението на ядрени материали съгласно договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО). Свалените пломби ще бъдат предадени от ДП РАО на МААЕ.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари