ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – Започват подготвителните дейности за демонтаж в контролираната зона на спрените блокове

02.03.2015

В рамките на подготвителните дейности на 25 февруари 2015 г. бе даден старт на програма за изваждане на екран-касети от корпусите на неработещите реактори, като операцията започна със свалянето на капака на втори реактор.

 

 

Изваждането на екран-касетите е част от подготвителните дейности за предстоящия демонтаж в контролираната зона, която се изпълнява съгласно планираните срокове.

Екран-касетите на реактора на втори енергоблок са общо 36 на брой и не съдържат ядрено гориво. Те ще бъдат преместени за съхранение в Басейн за отлежаване на касетите 3 (БОК 3), където ще останат докато се вземе решение дали е рационално да бъдат дезактивирани или трябва да се третират като радиоактивен отпадък.

Всички екран-касети от спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъдат събрани в БОК 3, като целта на тези операции е блоковете да бъдат освободени от голяма част от активността и да се работи при по-ниски норми на натоварване в Реакторното отделение.

 В програмите за демонтаж за тази година е заложено демонтирането на 200 тона оборудване от Контролираната зона, като това оборудване включва различни помощни системи, които са неработещи и не се използват. Демонтираните съоръжения ще се съхраняват на временна площадка в Контролираната зона докато се вземе рационално решение за последващото им третиране.

 

 

 Свалянето на калпака от реактора на 2 енергоблок бе извършено под строг контрол и с разрешението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Агенция за ядрено регулиране (АЯР). МААЕ са уведомени писмено за операцията, за която се е наложило свалянето от външния корпус на реактора на пломби, положени там с цел контрол над неразпространението на ядрени материали. Свалените пломби ще бъдат предадени от ДП РАО на МААЕ. 

 Екран-касетите са изработени от плътна метална сплав и имат защитна и предпазна функция, като в тях няма радиоактивен материал. Те не съдържат ядрено гориво и се разполагат по вътрешната периферия на реактора, за да предпазят неговия корпус от неутронния поток.  Екран-касетите са вторичен източник на йонизиращо лъчение и са дотолкова активни, колкото са поели от облъчването в ролята си на защита за корпуса на реактора.

Източник: http://kozloduy-bg.info/?p=news&aid=13955

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари