ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ВЕИ – очакванията за 2030

10.02.2012

   Енергията, произведена от вятърни, слънчеви и други възобновяеми източници ще се увеличи четирикратно в периода до 2030 година, но всъщност ще представлява само малка част от общото производство на чиста енергия, сочи нов доклад на British Petroleum, публикуван в сряда.

Възобновяемата енергия, с изключение на тази от водноелектрически централи, ще възлезе на 860 милиона тона нефтен еквивалент към 2030 г. Това представлява около 5% от общото производство на енергия в света, което се изчислява на 16 605 милиона тона нефтен еквивалент.

За сравнение, през 2010 г. производството на възобновяема енергия възлизаше на близо 159 милиона тона нефтен еквивалент, т.е. малко над 1 процент от общото количество произведена енергия, по данни на „Енергийна прогноза 2030“ на BP.

    Европейският съюз първоначално ще бъде водещ от гледна точка на ръст в производството на енергия от възобновяеми източници. След 2020 година Съединените щати и Китай ще станат заемат лидерските позиции.

    Глобалните инвестиции в производството на чиста енергия ще достигнат рекордните $260 млрд. за 2011 година, гласи пък доклад на Bloomberg New Energy Finance, оповестен по-рано този месец. Въпреки това, инвестициите в нови инсталации за вятърна енергия в световен мащаб са намалели със 17% на годишна база заради цялостното захлаждане в сектора на възобновяемата енергия поради намаляване на растежа в търсенето.

   В доклада на British Petroleum се казва още, че изкопаемите горива ще продължат да играят „решаваща роля“ в енергийния микс в света, макар ВЕИ да продължат своя бърз растеж.

 

Източник: greentech.bg

 

 

10.02.2012

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари