ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МОСВ одобри Доклада за ОВОС на проекта за изграждане на НХРАО – съобщение до медиите от ДПРАО

19.02.2015

ДП РАО получи от МОСВ положителна оценка и одобрение на Докладa за ОВОС на проекта за изграждане на „Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци“

 

 

Актуализираният ДОВОС напълно отразява съвременните европейски изисквания за опазване околната среда, живота и здравето на хората и гарантира най-висока степен на безопасност при реализацията на проекта на площадка „Радиана“ край Козлодуй

 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ получи от Министерство на околната среда и водите одобрение на внесения Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) на проекта за изграждане на „Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). С писмо от 9 февруари 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева информира изпълнителния директор на ДП РАО Дилян Петров, както и Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на здравеопазването и заинтересованите кметове на общини от региона, че издава положителна оценка на ДОВОС на проекта.

В Доклада са включени допълнения, съобразени с актуалните изисквания на българското законодателство. Изследването напълно отразява новите европейски изисквания за опазване околната среда, живота и здравето на хората и гарантира най-висока степен на безопасност при реализацията на проекта на площадка „Радиана“ край Козлодуй. Предоставената в Доклада информация е „пълна, без пропуски и слабости“ и докладът „е изготвен в съответствия с изискванията за съдържанието“, се казва в писмото на МОСВ.

Започването на повторна процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на НХРАО от страна на ДП РАО е израз на стремежа на Предприятието да отстрани формулирани в решение на Върховния административен съд забележки по предходната процедура. В рамките на подновената процедура бяха проведени консултации по обхвата на оценката с повече от 90 заинтересовани страни. Тези консултации бяха отразени в актуализираното задание за обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда. В актуализирания Доклад за оценката на въздействието върху околната среда бяха включени многобройните нови разработки на ДП РАО.

Предвид обществения интерес към проекта на ДП РАО за изграждане на НХРАО МОСВ определя община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина за организиране на обществени обсъждания на ДОВОС.

Преди това ДП РАО ще спази всички изисквания и ще предостави цялата информация по ДОВОС за публичен достъп, както и ще информира по законоустановения начин местното население за часа, датата и мястото на провеждане на обществените обсъждания.

Проектът за национално хранилище е обект с национално значение и заляга в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерски съвет на 5 януари 2011 г. и представлява ангажимент на правителството пред Европейската комисия. С изграждането на НХРАО България ще се нареди сред страните, които експлоатират хранилища за ниско- и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци и ще изпълни показателите на Международната агенция за атомна енергия за устойчиво управление на този тип отпадъци. Проектът на ДП РАО за Национално хранилище се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез МФ „Козлодуй“.

 

 

НХРАО на площадка „Радиана“ представлява екологично съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани модули, разделени от вътрешни преградни стени на камери. След запълване с опаковки тези камери се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой. През целия период на експлоатация на Националното хранилище ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на площадката на хранилището, така и на околната среда. Националното хранилище ще бъде най-новото и модерно съоръжение в Европа от този тип и ще се конкурира  по екологични показатели с изграденото в Националния парк Оранчуелос  в Испания подобно хранилище.

Б.Р. – С други думи цялата процедура започва отначало и още една година ще отиде на вятъра.

Ще бъде интересно да проследим новите атаки на господин Петър Пенчев и клакьорите му от фейсгрупата БАЯГ. Както и на псевдозелените организации и партии, които търсят реализация на пазара, но нещо не им се отваря парашута.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари