ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – Специализираното поделение за преработка и кондициониране на РАО успешно изпълни План-графика си преди края на 2014 г.

30.01.2015

 

Дейности

Изпълнение спрямо

годишния план в %

Приемане и преработка на твърди пресуеми и непресуеми (метални) РАО, м3

101,8

Приемане и преработка на течни РАО, м3

101.4

Дезактивация на метални РАО, т

109.6

 

План-графикът ежегодно се съставя въз основа на производствения капацитет на технологичните линии за преработка на РАО в Цеха за преработка на РАО (ЦПРАО) и на заявените за предаване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласувани от СП „РАО – Козлодуй” количества отпадъци от съответните категории (съгласно действащата лицензия за експлоатация на съоръженията, собственост на ДП РАО, СП „РАО – Козлодуй”).

В Плана бяха отразени и количествата РАО за приемане от СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок” („ИЕ 1-4 блок”), както и количествата „исторически” РАО (от предишни практики) от площадка „Варово стопанство”..

С предимство се приемаха текущо генерираните отпадъци от експлоатация или ремонт на енергоблоковете, а „историческите” РАО – в зависимост от производствения капацитет на Цеха.

Приемането и преработката на РАО бяха синхронизирани както с плановите годишни ремонти на работещите ядрени блокове така и с плановите ремонти на линиите за преработка на РАО в ЦПРАО.

В края на годината завършиха дейностите по рехабилитация на Хранилище за замърсени земни маси (ХЗЗМ) на площадка „Варово стопанство”. Предвидените строително-монтажни работи за усилване на подовата настилка, изграждане на обходна пътека, площадка за товаро-разтоварни работи, изграждане на вентилация и осветление бяха изпълнени в пълен обем. В ХЗЗМ се предвижда временно да се съхраняват ниско- и средноактивни отпадни инертни материали от

демонтажни дейности от СП ,,ИЕ 1-4 блок”, замърсени земни маси, изсушени шламове и утайки и др.

Основната задача пред ръководството и служителите на СП „РАО – Козлодуй” през 2015 г., наред с изпълнение на План-графика, е подготовката на необходимите документи във връзка с подновяване на лицензията за експлоатация на съоръжението за управление на РАО.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари