ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – „Энергоатом“ и Holtec решиха, кой и как ще строи хранилището за отработило ядрено гориво в Чернобилската зона

29.01.2015

„Энергоатом“ сключи с американската корпорация Holtec International допълнително споразумение към Договора за изграждане на Централизирано хранилище за отработило ядрено гориво (ЦХОЯГ) от три украински АЕЦ.

Проектирането и строителството на хранилището ще се извърши от НАЭК „Энергоатом“. Американската компания ще разработи конструкцията на оборудването за сухо съхраняване и транспортиране на ОЯГ.

Допълнителното споразумение подписаха президентът на НАЭК „Энергоатом“ Юрий Недашковский и президентът и изпълнителен директор на Holtec International доктор Крис Сингх на 26 януари в Брюксел, Белгия.

Допълнителното споразумение предвижда проектирането и строителството да се извършва от НАЭК „Энергоатом“ (Украйна).

Доставката на специалното оборудване за сухо съхранение на ОЯГ и транспортирането му, а също съответните технологии, които ще се използват както на определени блокове от АЕЦ, така и при превозването на ОЯГ от АЕЦ в ЦХОЯГ, а също и в самото хранилище – осъществява Holtec International (САЩ).

Документът също предвижда американската компания да разработи конструкциите на оборудването за сухо съхранение и транспортиране на ОЯГ, които ще бъдат използвани при съхраняването на ОЯГ, и въвеждане в експлоатация на разработената от нея технология.

Съгласно договора доставките на оборудването трябва да бъдат завършени до края на 2020 година, като ключовият етап ще бъде от 2015 до 2017 година, през който ще бъде извършено проектирането и изграждането на хранилището. Ще бъдат извършени доставки и внедряване на оборудването и технологията на Holtec, с последващо въвеждане на хранилището в експлоатация.

Holtec International ще достави за ЦХОЯГ 94 системи за съхраняване на ОЯГ; по-нататъшното производство на тези системи за съхраняване на отработилото гориво ще се извършва в Украйна.

 

Възможности на хранилището

След завършването на пусковия (стартовия) комплекс на хранилището, който се планира да бъде завършен до края на 2017 година, и въвеждането му в експлоатация, в ЦХОЯГ ще се изпраща ОЯГ от три АЕЦ – Хмелницката, Ровненската и Южно-Украинската.

Запорожската АЕЦ има собствено пристанционно хранилище за ОЯГ, въведено в експлоатация през 2001 година.

Разработената от Кеввския научно-изследователски и проектно-конструкторски институт „Энергопроект“ (КИЭП) технико-икономическа обосновка (ТИО) на хранилището предвижда капацитет на ЦХОЯГ от 16530 касети с ОЯГ, 12010 от блоковете ВВЭР-1000 и 4520 от ВВЭР-440, което ще позволи напълно да се задоволят нуждите на тези централи до края на експлоатационния им период.

 

Основни предимства от изграждането на ЦХОЯГ

Целта на изграждането на ЦХОЯГ е засилване на енергийната независимост на Украйна от външни доставчици на енергийни ресурси и услуги.

Трябва също да се отбележи, че в ЦХОЯГ ще се съхранява отработило ядрено гориво само от украински АЕЦ. Не се предвижда съхраняването на каквото и да било отработило гориво от чуждестранни реактори в украинското хранилище, още повече, че такова съхраняване противоречи на изискванията на МААЕ и на украинското законодателство.

Сега украинските АЕЦ произвеждат над 50% от електроенергията в страната. Затова създаването на условия за продължително и безопасно съхраняване на ОЯГ представлява стратегически приоритет за Украйна в енергийния отрасъл. Такова продължително съхраняване ще позволи да се изпълнят международните задължения, които предвиждат страната с ядрена енергетика да носи пълната отговорност за безопасното управление на ОЯГ от собствените си АЕЦ.

Освен това, наличието на ЦХОЯГ премахва проблема за извозване на отработилото гориво (сега Украйна извозва повече от половината от ОЯГ в Русия за технологично съхранение с последваща преработка). Според някои оценки, разходите за изграждането и експлоатацията на ЦХОЯГ се очаква да бъдат почти 4 пъти по-малки, отколкото сумарните разходи, които сега Украйна прави, извозвайки ОЯГ в Русия. Инвестициите в ЦХОЯГ ще се откупят за по-малко от 4 години експлоатация на хранилището.

 

Екологични аспекти

Според оценките на главния проектант, ЦХОЯГ няма да оказва никакво вредно влияние на околната среда като цяло и в частност на подпочвените води даже в случай на надпроектна авария.

Защото, съгласно проекта, се използва “суха” технология на съхраняване, по която ОЯГ се съхранява в среда от инертен газ в двустенни контейнери от неръждаема стомана, които се поставят в защитни бетонни модули, разположени на специална площадка.

Тези защитни модули са предназначени за осигуряване на физическата защита на ОЯГ, биологична защита от радиоактивно излъчване и пасивно отвеждане на остатъчната топлина по време на съхраняването на горивото.

Здравината на конструкцията на тази система е била проверена при симулирани ситуации като пожар, взрив, земетресение и даже при падане на самолет върху контейнерите.

Строителството и по-нататъшната експлоатация на ЦХОЯГ ще способства за екологичното възстановяване на забранената зона около Чернобилската АЕЦ и в крайна сметка ще облекчи възстановяването на стопанската дейност в тази част на зоната и нейното развитие.

Източник: http://delo.ua/business/energoatom-i-holtec-reshili-kto-budet-stroit-hranilische-otrabot-289058/?supdated_new=1422418026

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари