ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


На осми декември парламентът на Турция ратифицира договора за втората АЕЦ “Синоп”.

15.12.2014

Турско-японският договор за изграждане на АЕЦ “Синоп”, беше представен от правителството на страната.

 

 

Същия ден, веднага след ратифицирането му, той беше публикуван на три езика, включително и на английски: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-1004.pdf

Централата ще има 4 енергоблока с реактори PWR по съвместния проект ATMEA-1 на AREVA и Мицубиши. Той идва в Турция без референтност, действащи такива блокове няма по света.

 

Основни параметри

ATMEA-1 е проект за енергоблок с реактор на лека вода под налягане от поколение III+. Електрическата мощност е около 1110 MW, както и на съществуващите в Япония проекти PWR, но той ще има три, а не четири циркулационни кръга.

Всеки кръг ще бъде в състояние самостоятелно да осигури охлаждане на активната зона при тежка авария. Това се постига с използване на комбинация от пасивни и високонадеждни системи за безопасност.

В проекта е предвиден контейнмънт (черупка) от предварително напрегнат бетон, чиято конструкция е основана на конструкцията при четири кръговите японски PWR със същата мощност. Черупката е разчетена да издържи падането на тежък пътнически самолет.

Системата АСУ ТП е напълно цифрова. Една от задачите при проектирането и е била да се сведе до минимум вероятността за грешки на персонала (човешкия фактор), а също така да се повиши надеждността на експлоатацията на блока.

 

Основни характеристики

ATMEA-1 Примечания
Электрическая мощность 1100-1150 МВт
Тепловая мощность 3150 МВт
Число ТВС / высота ТВС 157 / 4,2 м Стандартная спецификация
Конфигурация первого контура 3 петли Мощности петель сравнимы с мощностями петель в EPR
Конфигурация системы безопасности 3 независимых системы аварийного охлаждения Состоят из высоконадёжных активных узлов, дополненных пассивными узлами
Парогенератор С вертикальным экономайзером Используется проверенная конструкция
Давление пара 7,3 МПа
к.п.д. 35-37% Зависит от площадки
Контейнмент Из предварительно напряжённого бетона Используется проверенная конструкция

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари