ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Осло – Беллона и Росатом проведоха съвместен семинар относно ядрената енергетика на Русия

14.12.2014

На 9 декември в Норвегия се състоя съвместен семинар на Белонна и Росатом на тема:

 

“Ядрената енергетика на Русия: състояние, тенденции и безопасност”, на който се обсъждаха такива въпроси като състоянието на ядрените обекти (на първо място в северозападната част на Русия), управлението на РАО и ОЯГ, повишаването на сигурността на обектите.

Особено внимание беше отделено на предложението за сътрудничество между Норвегия и Русия в областта на ядрената и радиационна безопасност, а също участието на гражданското общество при вземане на решения по тези въпроси.

Б.Р. Предлагам ви информация по само една от обсъжданите теми.

 

Какво да се прави с ОЯГ

В Русия, към 2013 година, вече са били натрупани около 24 хиляди тона ОЯГ.

Единадесетте реактора РБМК-1000 генерират годишно около 550 тона ОЯГ. В хранилищата на площадките на централите с реактори РБМК-1000 по цялата страна сега се съхраняват 13 хиляди тона ОЯГ.

Други 11 реактора ВВЭР-1000 произвеждат годишно 230 тона ОЯГ. Натрупаните количества вече са около 6800 тона.

Шест реактора ВВЭР-440 произвеждат 87 тона ОЯГ, което после се превозва в завода «Маяк», Челябинска област.

По същия начин се процедира с 3,7 тона ОЯГ, генерирано от реактора БН-600.

“Отработилото ядрено гориво – това е голям проблем за всички ядрени държави. Какво трява да се прави с него не знае никой.Този огромен проблем не е решен никъде по света, включително и в Русия” подчерта един от лекторите Александр Никитин.

Източник: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/1418158211.13

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари