ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ЕК настоява домакинствата и малките фирми у нас да купуват електроенергия от свободния пазар

14.10.2014

НЕК да бъде премахната като обществен доставчик, а БЕХ да се разформирова, предлага Брюксел

 

България трябва постепенно да се откаже от регулираните цени на тока за домакинствата и малкия бизнес. Идеята е постепенно да се премахне изцяло регулираният сегмент от пазара и всички да могат на свободен принцип да избират доставчика си енергия.

Това е записано в доклад на Европейската комисия за напредъка на държавите от общността по пътя им към обособяването на единен европейски енергиен пазар. Докладът съдържа преглед и препоръки за всяка от държави в ЕС, предаде Econ.bg.

В частта за нашата страна пише, че България разполага със свръхвъзможности за производство на електроенергия. Общо инсталираните мощности в страната през 2012 година са 13,8 GW, а при пиково потребление, каквото е регистрирано през февруари 2014 г., са консумирани 7,8 GW.

Освен това вътрешният пазар на еленергия в България все още е много концентриран – през 2012 г. осем от общо 24-те търговци на електроенергия държат 92% от пазара.

От началото на 2013 година регулирани остават само цените на електричеството с ниско напрежение и макар и да имат право да сменят доставчика на услугата, домакинствата в по-голямата си част не се възползват от тази възможност, отбелязва докладът.

В сектора има и много сериозни проблеми, свързани с възможността за избор на доставчик, удовлетвореността от услугата и доверието в доставчиците на електроенергия са ниски. Страната ни е с най-ниски резултати сред 28-те държави от ЕС по отношение на тази показатели.

България е един от големите износители на електричество в Югоизточна Европа и на тази база няма сериозна заплаха за доставките на електроенергия за вътрешните потребители, е записано в доклада.

Според анализаторите, няма сериозни проблеми и за електропреносната мрежа. За да бъдат гарантирани доставките по износа обаче е необходимо изграждането на две нови 400-киловолтови подстанции в региона на Бургас, както и изграждане на три 400-киловолтови линии в североизточната част на страната.

Комисията препоръчва установяването на добре работещ пазар за електроенергия, включително с обособяването на независима и добре организирана енергийна борса, на която да се сключват и предварителни сделки.

Препоръчва се постепенното отпадане на квотите за покупка на ток от електроцентралите в регулирания пазар, както и премахването на схемата на единствения купувач на електроенергия на едро. В момента тази функция се изпълнява от Националната електрическа компания /НЕК/.

България трябва да се насочи и към обособяването на конкурентен пазар за крайните потребители. Страна трябва да ускори свързването си към европейската електропреносна мрежа и укрепването на вътрешната си кабелна мрежа, за да се справя по-добре с прекъсванията на електроснабдяването.

В областта на доставките на природен газ Брюксел смята, че у нас липсват достатъчни връзки на националните газопроводи със системата за международен пренос на синьо гориво. Заради това ЕК препоръчва нашата страна да ускори строителството на интерконекторните връзки със съседните страни.

Според доклада, единен пазар в сектора е от значение за сигурните доставки за европейските граждани, както и за борбата с промените в климата. Въвеждането на единен енергиен пазар ще носи чисти ползи за икономиката на ЕС в размер на между 16 и 40 милиарда евро годишно, се казва още в документа.

Комисията отново настоява за раздробяването на Българския енергиен холдинг (БЕХ), което би довело до повече съревнование на пазара на ток и газ. Препоръчва се също осигуряване на повече независимост на ДКЕВР, особено в областта на електроенергията.

Източник: http://3e-news.net/

Tags: , , , , ,

One Response to ЕК настоява домакинствата и малките фирми у нас да купуват електроенергия от свободния пазар

  1. Borisova on 14.10.2014 at 15:47

    Прекрасно, но кога ли ще се осъществи.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари