ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – Димитър Ангелов наследи два тежки проблема

27.09.2014

След вписването в Търговския регистър на промени в управлението и встъпвайки в длъжност, новият изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Димитър Ангелов се запозна с част от производствените програми и други, определящи състоянието на централата, документи.

Като основна електрогенерираща мощност, гарантираща стабилност на енергийната система, особено през есенно-зимния сезон, изключително важно е АЕЦ “Козлодуй” да извърши планираните ремонтни дейности качествено и в определения срок. За съжаление, очаквайки да види и декларираното от г-н Генов „прекрасно състояние на централата”, г-н Ангелов беше изненадан от констатирани няколко тревожни проблема, които не потвърждават твърдението на освободения директор на централата.

Турбогенераторът на 6 енергоблок?

В проведените разговори и в документи г-н Ангелов е констатирал пропуски в подготовката и в изпълнението на плановия годишен ремонт на 6-ти енергиен блок на атомната централа. След спиране на блока за планов годишен ремонт са установени проблеми с охлаждането на статорната намотка на турбогенератора, а именно теч на охлаждащ дестилат. Въпреки това все още не са предприети адекватни действия, не е определено състоянието на дефекта и не са предприети съответстващите технологични действия за отстраняването му. Ако подготовката на основния ремонт на 6-ти енергиен блок беше изпълнена в необходимия обем и в планираните срокове, то вече трябваше да е подменен въпросният статор на генератора със специално доставения нов от завода производител. В такъв случай нямаше да има необходимост от отстраняване на дефекта, застрашаващ спазването на планираните срокове за ремонт и въвеждане в работа на блока. Въпреки реализираната доставка на нов статор и най-вече като следствие от неизпълнената подготвителна дейност, в последния момент подмяната му е отменена по искане на АЕЦ “Козлодуй” поради технологична неготовност. В момента се прави експертна оценка на дефекта и се подготвя технология за отстраняването му. Този проблем може да доведе до удължаване на предварително планирания график за ремонт, забавяне и неспазване на крайния срок.

Заместник изпълнителният директор по техническите въпроси на АЕЦ преди два дни е подал заявление за освобождаване, което е било прието веднага от бившия изпълнителен директор на централата.

Дейностите по ПСЕ се бавят!

Въпреки нееднократно заявяван приоритет за удължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти енергоблок, бившето ръководство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е допуснало 4 месечно забавяне в сроковете при изпълнението на мероприятията по удължаване на ресурса им. Това закъснение в графика ще затрудни съществено изпълнението на тази особено отговорна и приоритетна за енергийния сектор задача и ще компрометира спазването на крайния срок. За преодоляване на проблемите се изискват срочни управленски решения и спешни действия, които новото ръководство на централата ще предприеме веднага.

Констатациите само по тези два проблема в никакъв случай не говорят за “прекрасно състояние на централата”, както ни убеждаваше предишното ръководство на АЕЦ “Козлодуй”.

Източник: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=353&page=0&view_offset=&offers_per_page=/

Tags: , , ,

One Response to АЕЦ “Козлодуй” – Димитър Ангелов наследи два тежки проблема

 1. TSO on 27.09.2014 at 9:30

  1. Доставеният статор е различен от съществуващия. Той е предвиден да работи на 1200 MVA, докато съществуващият е на 1100.
  2. Нов ротор за модернизирания статор не е доставен. Само производителят на статора може да каже дали е възможна частична замяна.
  3. Дори и да е теоритично възможна такава замяна, то сключеният договор за шеф-монтаж и въвеждане в експлоатация едва ли предполага изпълнението на недоговорен обем дейности. Милосърдието отдавна е изчезнало при търговските взаимоотношения.
  4. При евентуален анекс за монтаж само на статора със стария ротор производителят „Силовые машины“ вероятно ще откаже гаранция на статора поради непознаване на състоянието на наличния ротор.
  5. При замяна на генератора с нов тип, АЯР ще оцени факта като значителна промяна на проекта.

  Не всичко е така еднозначно.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари