ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Ехо от Генералната конференция на МААЕ

23.09.2014

На 22 септември 2014 година по време на 58-та Генерална конференция на МААЕ във Виена РФ и ЮАР подписаха междуправителствено споразумение за стратегическо партньорство в ядрената енергетика и промишленост.

 

От името на правителствата на двете страни документът беше подписан от генералния директор на Държавната корпорация “Росатом” Сергей Кириенко и министърът на енергетиката на ЮАР Тина Джомат-Петтерсон.

Споразумението ще създаде основа за развитие на широко-мащабна програма в ЮАР за построяване на АЕЦ на базата на нови енергоблокове с руски реактори ВВЭР с обща инсталирана мощност до 9,6 GW (8 блока). Това ще бъдат първите АЕЦ на африканския континент, работещи на базата на руска технология.

Подписаното споразумение предполага, освен съвместното строителство на АЕЦ и взаимно-изгодно сътрудничество в други области на ядрената сфера, включително съоръжаване по руска технология на многофункционален изследователски реактор, помощ в развитието на инфраструктурата на ядрената промишленост на ЮАР, подготовка на южноафрикански специалисти в руските университети и други.

Съвместната реализация на тази програма предполага широка локализация на оборудването за новите АЕЦ, което ще осигури развитието в ЮАР на нови производства в много високотехнологични сфери, създаване на висококвалифицирани работни места и ще позволи на южноафриканските компании да участват в проекти на Росатом в трети страни.

“Убеден съм, че сътрудничеството с Русия ще донесе на ЮАР всички необходими компетенции за изпълнението на тази широко-мащабна програма. Росатом е готов да окаже съдействие на ЮАР за създаване на пълноценен промишлен кластер на световно ниво – от началния стадий на ядрено-горивния цикъл до инженеринга и производството на оборудване. В последствие това ще позволи да се реализират съвместни проекти в трети страни. Но като начало чрез това сътрудничество ще бъдат създадени условия за създаване на хиляди нови работни места и разпределяне на поръчки между местните компании на стойност до 10 милиарда долара”, – каза генералният директор на Росатом Сергей Кириенко.

Според мнението на Тина Джомат-Петтерсон, “днес Южна Африка, както никога досега, е заинтересована от широкото развитие на използването на ядрената енергия, която ще стане сериозен драйвер за ръста на националната икономика. Уверена съм, че сътрудничеството ни с Русия ще позволи да изпълним нашата амбициозна програма за създаване до 2030 година на 9,6 GW нови ядрени мощности на базата на съвременни и безопасни технологии. Споразумението открива за ЮАР достъп до руските технологии, инфраструктура, ресурси за финансиране и създава ясна, здрава платформа за по-нататъшно ускоряване на съвместната работа”.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари