ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Арменски специалисти се запознаха с опита по управление на РАО в България

22.09.2014

От 15 до 19 септември 2014 г. в Козлодуй се състоя обучение на ръководни експерти от Арменската АЕЦ.

 

Посещението бе организирано по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по проект „Повишаване на експлоатационната безопасност на Арменската АЕЦ в съответствие с международните практики”.

В програмата на едноседмичното обучение бяха включени лекции на експерти от атомната централа и от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).

Посещенията на групата на площадката  бяха ориентирани тематично към различни  аспекти от управлението на радиоактивните отпадъци в България.

В рамките на пребиваването си арменските експерти проведоха срещи и получиха информация за функциите и структурата на ДП РАО, за преработката и съхранението на експлоатационните РАО, за процесите по извеждане от експлоатация на спрените мощности и за управлението на европейските проекти, свързани с тези дейности.

В края на обучението ръководителят на групата  г-н Вовик Атоян – заместник главен инженер по безопасността в Арменската АЕЦ, обобщи: „Основната ни тема бе управление на РАО и безопасност при провеждането на тези дейности. Дойдохме, за да видим как е решен въпросът в българската атомна централа и да направим сравнителен анализ на това как ние подхождаме към проблема. За нас най-интересното беше създаването на Държавното предприятие за управление на РАО, у нас тепърва едва започват организационни мероприятия в тази връзка. Затова беше много полезно да се запознаем със структурата на такъв род предприятие, с пътя, който сте изминали за изграждането му, да научим как са разделени функциите по управление на РАО и извеждане от експлоатация. Много важно беше да видим как се случват нещата на общата площадка, на която има спрени и работещи блокове (в Арменската АЕЦ в момента са разположени един спрян и един работещ блок). При нас ситуацията е същата, но ние все още не сме започнали дейности по извеждане.  Известни са няколко принципа за извеждане и ние смятаме, че подходът на България (за непрекъснат демонтаж) е много правилен, тъй като той позволява да се използва опитът на специалистите, които са експлоатирали мощностите. Отлагането би означавало загуба на информация за конструктивните и технологичните особености на блоковете, подлежащи на извеждане. От моя гледна точка България е  направила много добре, пристъпвайки към извеждане, преди да е загубила персонала, работил за експлоатацията и поддръжката на спрените блокове. Запознаването с технологичните процеси по извеждане и управление на РАО в рамките на посещението беше много полезно, тъй като ние досега практически само сме натрупвали РАО, предстои ни да се погрижим за тяхната подходяща обработка и съхранение.”

19 септември 2014 г.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари