ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ОАО “ТВЭЛ” и държавният концерн “Ядерное топливо” проведоха двустранни консултации в рамките на проекта на Завода за ЯГ в Украйна

20.08.2014

Заводът ще се строи край Смолино, Кировоградска област

 

На 5 и 6 август 2014 година в Москва се проведоха двустранните консултации по проекта за организиране на производството на ЯГ в Украйна.

Делегацията на концерна „Ядерное топливо“ се ръководеше от генералния директор Сергей Дробот.

Между въпросите, които обстоятелствено се обсъждаха на срещата, бяха и тези за понататъшното финансиране на проекта, утвърждаване на проектната документация и непосредствените строителни дейности на площадката.

Освен това, беше обсъден лицензионния договор, а също и необходимите действия за заплащането и доставката на технологичното оборудване за първия етап на завода, произведено в заводите на ОАО „ТВЭЛ“.

В резлтат на проведените разговори страните изразиха готовност за намиране на взаимно-приемливи решения по откритите въпроси с максимално зачитане на интересите на страните.

Страните признаха наличието на съществено изоставане от първоначалния график за реализиране на проекта и се договориха за актуализацията му – за уточняване на сроковете за въвеждане в експлоатация на първия етап на производството.

Следващите консултации в двустранен формат ще се проведат в Украйна, като част от общото събрание на акционерите на Частното Акционерно Дружество „Завод ЯТ“, което е планирано за 4 септември 2014 година.

Източник: Департамент по связям с общественностью ОАО ТВЭЛ

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари