ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Делегация от АЕЦ Козлодуй беше на работно посещение в САЩ за обсъждане на проекта AP-1000

25.07.2014

от 10 до 16 май беше проведено работно посещение в централата на Westinghouse Electric Company в гр. Питсбърг – САЩ, за обсъждане на проекта AP-1000 и посещение на строителната площадка на АЕЦ “Вогъл”.

 

В посещението от АЕЦ “Козлодуй” взеха участие Александър Николов – заместник изпълнителен директор, Румен Христов – главен технолог “организация на експлоатационната дейност” в Електропроизводство (ЕП)-2, Стиляна Младенова – инженер старши по управление на реактора в ЕП-2, Румяна Стоянова – началник-отдел “Комуникации” в управление “Администрация и контрол”, и Манфред Киров – началник-отдел “Инженеринг и развитие на проекта” в дирекция “Развитие и модернизации”.

В работните срещи участваха специалисти от Westinghouse Electric  Company, Toshiba Corporation Power Systems Company, IHI Corporation и Paul C. Rizzo Associates, Inc. в съответствие с предварително определения дневен ред.

В обхвата на темите за обсъждане бяха включени стандартният проект на АР-1000 и необходимото препроектиране за площадката на АЕЦ “Козлодуй”, вариантите за ориентация на блока, различните варианти свързани с основните пасивни системи на АР-1000, на съответствието на проекта с европейските изисквания (European Utility Requirements) и WENRA  (Асоциация на западноевропейските ядрени  регулатори), с ядрено-горивния цикъл в два различни варианта – 12 и 18-месечна кампания и необходимостта от изготвяне на детайлен анализ за определяне на предимствата и недостатъците на двете схеми, с процеса по въвеждане в експлоатация в частта последователност на предаване на системите, управление на промените, отразяване в документацията, строителен надзор от страна на Westinghouse и независим надзор от българска страна.

Westinghouse представи използваната система за класификация по безопасност на конструкции, системи и компоненти, лицензионния процес, разпределението на отговорностите, осигуряването на преводите на български език. Беше демонстриран анализ на въздействието от удар на голям пътнически самолет върху резервоара от системата за пасивно охлаждане на контейнмънта.

Не на последно място беше обсъден обобщеният практически  опит, получен по време на строителството на АР-1000 в Китай и в САЩ и бе демонстриран центърът за координиране на отделните проекти и поддържаната база данни.

По време на визитата беше организирано посещение на площадката на АЕЦ “Вогъл” 3 и 4, където в момента се изграждат два блока АР-1000. Участниците в срещата имаха възможността да направят обход на строителната площадка и да посетят учебно-тренировъчен център, включващ 2 симулатора за АР-1000, на които се провежда обучение на бъдещия оперативен персонал – 4 години преди пусковия срок, определен за 2018 година.

Източник: списание “Първа атомна” брой 3/2014

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари