ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – първи блок на ЗАЕЦ ще бъде “пилотен” за ПСЕ на енергоблоковете от серията В-320 (като на АЕЦ “Козлодуй”)

17.04.2014

 

Опитът, получен на ЗАЕЦ, ще се използва и при продължаване на срока за експлоатация (ПСЕ) на други АЕЦ с блокове от тази серия

 

 

С решение на ГП НАЭК «Энергоатом» и Държавната инспекция за ядрено регулиране на Украйна (ГИЯРУ) първи блок на Запорожската АЕЦ (ЗАЕЦ) е определен за “пилотен” за ПСЕ на енергоблоковете с реакторни установки от сериятаВ-320.

Мероприятията по ПСЕ на енергоблоковете на ЗАЕЦ се изпълняват вече от няколко години: осъществява се пълномащабна програма, насочена към реконструкцията, модернизацията и замяната на основно и спомагателно оборудване.

Дейностите по ПСЕ се състоят от две основни части: инженерингови мероприятия, включващи обследване на техническото състояние на оборудването, провеждане на изпитания, потвърждаване на квалификацията на оборудването; и мероприятия за повишаване на безопасността, без които ПСЕ е невъзможно.

Всичките мероприятия по ПСЕ на първи и втори енергоблок на ЗАЯЕЦ се изпълняват съгласно “детайлизиран план-график за подготовка на енергоблокове № 1, 2 ОП ЗАЭС за продължаване на сроковете за експлоатация над проектните”, съгласуван с ГИЯРУ. до сега от 112 мероприятия, включени в този документ са изпълнени 83. Относно останалите, практическите работи по тях са вече изпълнени, отчетната документация е преминала държавна експертиза, и сега се доработва на базата на забележките на ГИЯРУ. Това е закономерно, защото останалите дейности са свързани с най-отговорните елементи на оборудването, на които се отделя особено и всестранно внимание, в частност това е реакторът, оборудването по първи контур, локализиращите системи за безопасност, резервните дизел-генератори на централата, помпеното оборудване и други.

Също така през миналата година беше преразгледан подходът за определяне на проектния срок за експлоатация на блоковете на украинските АЕЦ като се отчетат практиките, приети в останалите държави членове на МААЕ. Вследствие на това за първи и втори блок на ЗАЕЦ са установени нови проектни срокове за експлоатация: за първи блок 23 декември 2015 година, а за втори 19 февруари 2016 година.

Източник: http://www.energyland.info/analitic-show-120137?

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари