ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Съобщение на АЯР – Открит е източник Co-60 във вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД

08.04.2014

 

 

Обект с ИЙЛ или място на събитието: “Стомана Индъстри”-АД, гр. Перник

Дата: 30.03.2014 г.

Час: 05:29

Кратко описание:

Кратко описание: Във вагон със скрап, предназначен за преработване в предприятието “Стомана Индъстри”-АД (гр. Перник), е открит източник Co-60 (кобалт-60).

Аварийният център на АЯР е уведомен, че на 30.03.2014 г. системата за входящ радиационен контрол в завод „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, е отчела съвсем слабо повишение на нивото на радиация във вагон със скрап. Вагонът е отделен и обезопасен на специално приспособена за целта площадка на територията на завода.

Измерената мощност на дозата е до 0,12 µSv/h, контактно до малък участък отстрани на вагона (естественият радиационен фон в този район варира от 0,07 до 0,11 µSv/h). При направения гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радиоактивния изотоп Co-60.

Авариен екип от представители на Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ОУПБЗН) – гр. Перник и Второ РУП – гр. Перник, в присъствието на представители на „Стомана индъстри“ АД и фирмата-превозвач на скрапа, частично разтоварват вагона и отстраняват от скрапа причинителят на лъчението – източник Co-60 във вид на малка цилиндрична капсула (ø10 mm). На разстояние 1 m са измерени стойности на мощността на дозата около 0,25 µSv/h, на 10 cm – около 9 µSv/h, а контактно – до 45 µSv/h. Вероятно източникът е бил вграден в уред за технологичен контрол (нивомер или влагомер).

Изваденият източник е опакован и прибран за временно безопасно съхранение, преди транспортирането му до СП “ПХ РАО – Нови хан” към ДП “РАО”. Останалият скрап е проверен отново и вагонът е освободен за разтоварване.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари