ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Поздравление на Изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” към колектива

30.12.2011

 

 

 

Уважаеми колеги,

В навечерието на коледните и новогодишните празници по традиция правим равносметка на постигнатото и започваме да градим нови планове за бъдещето. Радвам се, че мога да ви поздравя с един безспорен факт – 2011-а се нарежда сред успешните години в историята на АЕЦ „Козлодуй“. Бяха реали­зирани планираните цели за устойчиво и стабилно електропро­изводство, като отличните експлоатационни постижения обез­печиха добрите финансови резултати на Дружеството. Нещо повече – на 20 декември бе преминато рекордното произведе­но количество електроенергия за 5 и 6 блок от 2008 г., когато за цялата година бяха генерирани 15 765 105 мегаватчаса. Зад тези общи успехи стоят усилията, добрата организация и високото качество на работата на всеки от вас – работещите в атомната електроцентрала. Така АЕЦ „Козлодуй“ затвърди роля­та си на значим фактор за стабилното икономическо развитие и за сигурността на България и на региона, с безспорен принос за решаването на екологичните проблеми.

 

В Първа атомна спазваме принципа за постоянно развитие и модернизация на ядрените мощности и полагаме последователни усилия за усъвършенстване на работните процеси. Стремим се експлоата­цията на българската атомна централа да бъде в съответствие с най-добрите световни практики в тази област. През 2011 г. това бе доказано и по време на последващата проверка на Световната асоциация на ядрените оператори – WANO.

 

В същото време 2011-а бе една нелека година за атомната енергетика в световен мащаб. Събитията във Фукушима поставиха във фокуса на общественото внимание темата за безопасната експлоатация на ядрените съоръжения. Ние – ръководителите, служителите и работниците на АЕЦ „Козлодуй“, разби­раме своята отговорност и към настоящото, и към бъдещите поколения. Ето защо стриктно изпълнихме националните и международните изисквания при изпълнението на стрес тестовете, проведени в резул­тат от изискването на Европейската комисия за целенасочена преоценка на запасите по безопасност на всички атомни електроцентрали в ЕС. Така доказахме, че нашата АЕЦ има висока степен на устойчивост и достатъчни запаси към екстремни външни въздействия, че разполагаме с адекватни организационни и технически средства за управление на тежки аварии.

 

Процесът на непрекъснато самоусъвършенстване и на повишаване на безопасността ще продължи и занапред. През 2012 г. в АЕЦ „Козлодуй“ ще се проведе OSART мисия на Международната агенция по атомна енергия. Разчитам, уважаеми колеги, че и при тази проверка ще покажем колко отговорно всеки от нас изпълнява професионалните си задачи. Вярвам, че ще убедим експертите от Агенцията, че Бъл­гария развива безопасна ядрена енергетика, използвайки ресурсите от натрупания близо 40-годишен експлоатационен опит, установените добри практики и изградените висококвалифицирани кадри.

 

Колеги, да си пожелаем една щедра и спорна за всички година, изпълнена с нови перспективи, с ползотворни дела и високи постижения! Нека душите ни се изпълнят с доброта, а домовете ни – със здраве и благополучие!

 

Весела Коледа и Честита Нова Година!

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари