ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Споразумението за иранската ядрена програма – подробности

15.12.2013

Преговорите на Иран и МААЕ по ядреното досие на ислямската република вървят успешно. В тази връзка напомняме основните положения на споразумението между Иран и групата международни посредници, подписано на 24 ноември 2013 година в Женева.

 

Първият етап

Продължителността на първия етап е 6 месеца.

През това време Иран на доброволна основа ще преработи половината от наличния уран, обогатен до 20%, под формата на уранов хексафлуорид (UF6) в оксидна форма за последващо производство на горивни елементи за изследователския реактор TRR в Техеран.

Останалата половина от запасите на 20% уран ще бъде разредена до обогатяване 5%. Освен това, Иран няма да полага усилия за реконверсия на урана от оксидна форма в хексафлуорид.

В продължение на 6 месеца Иран ще спре обогатяването на уран над 5%. Произвежданият уран с обогатяване под 5% ще бъде конвертиран в оксидна форма след въвеждането в строя на съответната технологична линия.

Иран доброволно ще се въздържа от дейности по увеличаване на мощността на разделителните заводи FEP (Натанз) и FFEP (Форду), а също така ще спре дейностите по съоръжаването на изследователския реактор IR-40 край Арак.

В частност, на FEP и FFEP иранските специалисти няма да зареждат уран във вече монтираните, но не пуснати в експлоатация центрофуги, и няма да монтират нови.

На реактора IR-40 в продължение на 6 месеца няма да преместват горивото и тежка вода на площадката, няма да се извършват допълнителни изпитания на горивото за IR-40, няма да се произвеждат нови горивни сборки за IR-40 и няма да бъде монтирано ново оборудване на площадката.

Иран няма да създава нови разделителни заводи. Няма също да се извършват каквито и да е дейност за преработка на облъченото гориво.

Иран ще предостави на МААЕ информация за всички планирани ядрени обекти (включително реактори), сведения за всички здания на всичките ядрени обекти, информация за урановите рудници и обогатителните комбинати.

Иран ще предаде на МААЕ информация за 16-те площадки, предназначени за построяване на реактори, ще разясни изявленията си за плановете по откриване на нови разделителни заводи и за лазерното обогатяване, а също така ще представи актуализирани сведения за реактора IR-40.

Иран ще осигури на инспекторите от МААЕ достъп до урановите рудници в Гчин и Бандар-Аббас, а също в завода за производство на тежка вода край Арак.

Ще бъдат направени стъпките, необходими за последващо поставяне на реактора IR-40 под контрола и гаранциите на МААЕ.

 

Елементите на финалния етап

Страните се съгласиха с това, че финалното решение на иранския ядрен проблем трябва да има дългосрочен характер и да отразява правата и задълженията на страните в съответствие с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и споразуменията за гаранциите на МААЕ.

Финалното решение трябва да доведе до пълно снемане от Иран по съгласуван график на всички санкции на Съвета за сигурност на ООН, а също и на многонационалните и националните санкции.

В крайна сметка, на Иран трябва да остане съгласувана програма за обогатяване на уран, чиито параметри да съответстват на реалните практически потребности на страната. Пределите на обогатяване на уран ще бъдат съгласувани в резултат на преговорите.

Финалното решение трябва напълно да отстрани цялата международна загриженост свързана със строителството на реактора IR-40. Иран се отказва от реализирането на програма за преработване на облъчено гориво.

Иран ще ратифицира и ще въведе в действие на допълнителен протокол към споразумението за гаранциите във връзка с ДНЯО. Ще бъде възобновено международното сътрудничество, в частност, по доставките на леководни енергийни и изследователски реактори и гориво за тях.

След успешното завършване на финалния етап отношението към Иран ще бъде същото, както и към останалите държави подписали ДНЯО.

Източник: AtomInfo.Ru

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари