ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Александър Николов: Ако започне строителството, България ще е първата европейска страна с ядрения реактор АР-1000 – интервю

27.11.2013

 

Водещ: Да чуем вашият коментар за тази сделка, защото аз си спомням, че вие бяхте един от хората, които много държахте да има седми блок в АЕЦ Козлодуй? Какво мислите за тази договореност?

Ал. Николов: Идеята за 7 блок в АЕЦ Козлодуй е една доста стара идея…

 

Водещ: Тя е стара идея, да.

Ал. Николов: Претърпяла различни метаморфози през годините и аз и колегите ядрени енергетици в момента сме изключително щастливи, че едва ли не вече тропа на вратата тази идея. Затова мога да кажа, че съм много щастлив от това.

 

Водещ: Добре, обаче това ли е най-добрият вариaнт, постигане на договореност с Westinghouse, американски реактор, досега знаем, че АЕЦ Козлодуй работеше с руски реактори, руско ядрено гориво, а сега съвсем различен механизъм е избран?

Ал. Николов: AP 1000 на Westinghouse e един изключително добър проект, който постепенно се налага в световната ядрена енергетика. Понастоящем в Китай строят няколко блока, на две площадки, където общо е предвидено изграждането на 10 блока. В Щатите също се строят два блока, единия разбира се е в по-напреднал стадий. Доколкото на мен ми е известно, идеята е в близко време в Щатите да се строят 8 блока. Така, че този тип реактори очевидно се налага на световния енергиен пазар, а мога да кажа, че той действително вече в конкретна инженерна точка мога да кажа, че е много добър проект. Неговата пасивна безопасност е от изключително високо ниво, и както стана известно в последно време, мога да потвърдя, това което чувахме, че ако аварията във Фукушима, по точно, ако във Фукушима бяха такива реактори, аварията въобще нямаше да се случи. И изходни условия.

 

Водещ:  Ако сравняваме двата реактора  AP 1000 и руския ВВЕР 1000, т.е. разбрахме, че са сходни, но все пак, чиe е предимството?

Ал. Николов: Значи въпрос на гледна точка, тъй като, AP 1000 е един конкретен реактор, а ВВЕР 1000 са няколко типа реактори. Последните модели, които използват реактори тир ВВЕР 1000 също са с изключително високо ниво на безопасност, но как да кажа, трудно ми е да поема конкретен ангажимент, но AP 1000, както вече казах, е изключително добър проект, и аз съм много щастлив, че ще се наложи на площадка Козлодуй.

 

Водещ: А правилно ли ви разбирам, че досега в Европа няма такива реактори? Има само в Китай и в Съединените щати? Ако стане, България ще бъде, може би, първата страна в Европа, където ще има такъв американски реактор?

Ал. Николов: Точно така, в Европа такъв реактор все още не се строи, ние ако започнем строителство в следващите няколко години, най-вероятно ще бъдем първата европейска държава, но проекта AP 1000 е одобрен от редица надзорни органи в Азия и в Америка. Доколкото мен ми е известно вече е одобрен от надзорния орган на Англия. Така, че в Европа ще бъдем първите, но към момента в който ние започнем изграждане на AP 1000 реактор, аз съм убеден, че вече ще работят няколко реактора в света, тъй като,  китайския проект е изключително напреднал. Вероятно през 2014 година ще започнат пусковите операции.

 

Водещ: А кажете, г-н Николов, кога реалистично можем да очакваме началото на строежа на 7 блок с този реактор AP 1000?

Ал. Николов: Значи,  при добро взаимодействие на институциите от които зависи това, спокойно след 2 и половина години можем да стартираме строителството. Казвам още веднъж с тази уговорка, при добро взаимодействие на институциите.

 

Водещ: А кои институции трябва най-добре да си взаимодействат?

Ал. Николов: Ами, няколко са институциите. На първо време това е министерство на икономиката и енергетиката, в частност БЕХ и АЕЦ Козлодуй. Разбира се може би на първо място АЯР, която е надзорния орган на цялата ядрена индустрия на България. И доста, доста други ведомства, може би най-основното от тях е МОСВ. В момента, както ви е известно, в Козлодуй и региона вече се направиха успешни представяния на ОВОС. В най-скоро време ще депозираме първоначалния доклад до МОСВ и очакваме положително становище, което ще ни даде старт на съвсем реални действия от тук нататък.

 

Водещ: А какво можете да ни кажете. г-н Николов, за това, че предстои в следващите години удължаване на живота на 5 и 6 реактор на АЕЦ Козлодуй? Там как се движат нещата, ще има ли удължаване и с колко?

Ал. Николов: Значи договора за аналитичната част на проекта за удължаване на 5 и 6 блок беше подписан преди година и половина. Вече сме получили доклада от изпълнителя, това е, руската фирма Атом…, извинете, ах   излезна ми, Електрисите де Франс е френския участник и руски изпълнител, които ние в момента ги превеждаме и ще бъдат депозирани в окончателен вид в най-скоро време в АЯР. Аз не поставям под съмнение въобще удължаването ресурса на 5 и 6 блок. Мисля, че се движим в график и с много добри темпове.

 

Водещ: Тоест до коя година ще бъдат те удължени?

Ал. Николов: Нашите намерения са 5 и 6 блок да бъдат удължени с 20 години след проектния ресурс, но окончателната дума има АЯР. Съгласно ЗБИЯЕ в България лицензионните периоди са по 10 години максимум. Така, че ние в близко време ще очакваме от АЯР да ни даде разрешение за нов 10 годишен период на експлоатация на 5 и 6 блок.

 

Водещ: А има и такава теза, че България няма нужда от толкова много ядрени мощности, защото нямаме нужда от толкова много ток. Казва се, еми какво ще го правим тоя ток, не можем тука да го потребяваме, не можем и в чужбина да го изнасяме? И всъщност това е и аргумента на хората, които сега ще възразят срещу това да има 7 блок в АЕЦ Козлодуй. Как отговаряте на това?

Ал. Николов: Значи през годините производството от АЕЦ Козлодуй достигаше до 20 милиарда kWh. В момента максимума, който може да произведем само от 5 и 6 блок е 16 милиарда в най-добрия случай. Така, че изграждането на 7 блок, аз го разглеждам като еволюционно развитие на АЕЦ Козлодуй, или с други думи казано, това е изграждането на една заместваща мощност на спрените 1 до 4 блок. Така, че 7 блок определено има място в нашата икономика, има място в нашата енергетика. Не поставям под никакво съмнение неговото изграждане и необходимостта от това.

 

Водещ: Дали изграждането на 7 блок на АЕЦ Козлодуй слага окончателно кръст на идеята за АЕЦ Белене?

Ал. Николов: Не, разбира се. АЕЦ Белене си е проект, който е сам за себе си и както казах 7 блок ние го разглеждаме по-скоро като заместваща мощност на 1 до 4 блок. АЕЦ Белене си е отделна площадка, която също има място в нашата енергетика и нашата икономика. Вие казахте преди малко, че имаме ограничение в експорта на електроенергия. Това определено мога да кажа, че не е точно така, тъй като експорта на електроенергия на България в момента е на обичайните си нива от 1400-1500 MW. Защо не и да нарасне, експорта на електроенергия във времето?
Ние също така трябва да очакваме и развитие на българската икономика, като потребител на енергията.

 

Водещ: Да ви върна пак на този американски реактор, AP 1000. Има ли в България специалисти? Защото знаем, че с руските реактори има достатъчно на брой добри специалисти, но има ли специалисти, които могат да работят също толкова добре и с американски реактор? Или тепърва трябва да се обучават?

Ал. Николов: И руския и американския реактор са технологията PWR, това е реактори с вода под налягане, технологията е изключително близка. Те не се различават кой знае колко много един от друг. Така, че нашите специалисти съвсем така спокойно с един подходящ курс на обучение, ще могат да експлоатират на достатъчно високо ниво и новата ядрена мощност. Разбира се, изграждането на нов блок, американски на Westinghouse, както казахме и в началото ще са необходими 2 – 2,5 години за стартирането на изграждането и после може би 4 или 4,5 г за самото изграждане. Дотогава има достатъчно време да изградим пълномащабен тренажор на територията на площадка Козлодуй. Да обучим първоначално наши оператори в Щатите, а впоследствие да продължим обучението, в началото с щатски оператори, а после с наши оператори на територията на Козлодуй. Така, че от гледна точка на обучението на персонала и необходимостта от висококвалифициран персонал за експлоатация за новите мощности, аз това не го разглеждам въобще като проблем.

 

Водещ: И последен въпрос, г-н Николов. Какво ще се прави с ОЯГ , защото знаем, че Русия си прибира ОЯГ, а с това което сега новото ще се появи след влизането в експлоатация на 7 блок?

Ал. Николов: Доколкото ми е известно в момента американското ядрено гориво се използва на територията на Европа. Има американски централи в Испания, в Скандинавските страни, се съхранява в така нареченото сухо съхранение на територията на съответните страни. Сухото съхранeние е с продължителност на съхранение минимум 50 години. В последно време, вече се говори за безопасно съхранение в продължение на 100 години. Няма как от тук сега в момента да кажем какво бихме правили след 100 години. Ами най-вероятно дотогава ще има технологии, които ще бъде преработвано по възможно най-безопасен начин и този тип гориво.

 

Водещ: Да. Важното е да няма притеснения за населението, защото знаете какъв е страха у хората от възможни аварии в подобно отношение. С отпадъците какво може да се случи?

Ал. Николов: Да, ние в Козлодуй, освен, че изнасяме в Русия ОЯГ, част от ОЯГ, също имаме хранилище за сухо съхранение в което ще съхраняваме в следващите 50, или както казах 100 години. Така, че няма притеснения от това. При нас вече има такава практика.

 

Водещ: Благодаря ви за този разговор. Александър Николов, зам. изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй.

Източник: http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/economy/Bulgaria/Pages/2511Nikolov.aspx

Tags: , ,

11 Responses to Александър Николов: Ако започне строителството, България ще е първата европейска страна с ядрения реактор АР-1000 – интервю

 1. Петър Пенчев on 27.11.2013 at 23:15

  Това интервю е от 25-ти, а на следващия ден:
  ВАС окончателно отмени ОВОС-а на Националното хранилище за погребване на ниско- и средно-активни радиоактивни отпадъци
  http://www.bluelink.net/novini/vas-okonchaelno-otmeni-ovos-a-na-natsionalnoto-hranilishte-za-radioaktivni-otpadatsi.html#.UpT7Ej2gL9A.facebook

  Предизвикателства или съвпадения!

 2. Росен on 28.11.2013 at 0:51

  Много е интересно, че се използва думата НАЛАГА. Много точно я използва, някой ни го НАЛАГА на нас като държава този тип ядрен енергиен блок.

 3. TSO on 28.11.2013 at 11:15

  Всичко започна от едно филмче, една екскурзия до Ю Ес Ей, едно желание да отговорим на нужди, които дори не са споделяни или поставяни като задача и ред други такива.

  1. Филмчето: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sVCVry_ccfQ
  Рекламен клип произведен от Уестингхаус. Всички изявления пред медиите са точни цитати от него. Или не съвсем точни. Рекламите са за да показват нещата красиво. И там красиво е казано, че автономността на работа на системите за безопасност е 72 часа. След това е необходима „минимална“ операторска намеса. Леко изгубване в превода и тези седемдесет и два часа прерастват в една седмица (по информация от Ив. Генов). Всички съвременни проекти на реактори, както и вече въведените в експлоатация руски съвременни реактори са уеднаквени по този параметър. При AP1000 това е проект, при АЭС 92 е фактически изпълнено техническо решение. Последваща автономност при пълна загуба на външно електрозахранване зависи само от ресурса на дизелгенераторите и достатъчното количество гориво. Като се приеме, че на един кораб двигателят му след запуск работи няколко месеца или повече, то да, и един ядрен енергоблок може да е автономен няколко месеца.

  2. Инсинуацията с Фукушима и как там реакторът ако да бил еди какъв си, то щяло да е всичко ОК. Там реакторите са на сигурно 30 години. Съвсем друга концепция за безопасност, съвсем други регулаторни изисквания. Ако реакторите бяха със съвременните норми за безопасност, то който и да е от тях щеше да се справи с предизвикателството да загуби външно електрозахранване. Тук да се каже, че ако е бил AP1000 е малко подмазване. Защото ако е бил вече построеният руски в Индия, то също на 100% е щял да се справи. Нека отчитаме факта „вече построен“.

  3.“Нема проблем, ние с американците сме се разбрали!“ И се наложи на американците да разпространят официално писмо, че нищо с никого не са се разбирали, че са провели стандартна презентация, че това е обичайна практика за привличане на потенциални клиенти, че всеки клиент е ценен клиент и ред други неща в този ред на мисли. Какво стана тук? Директно договаряне, проектна компания, щастливи лица, та даже и парите на протестиращите временно бяха спрени. До изясняване на ситуацията кой точно си измисля. Остави, ами и хора дето не са били там свято повярваха на присъствалите и се включиха в хора. Вярвайте си де, лошо няма. Ама с едно на ум!

  4. Високо ниво на локализация vs. Работещ продукт „до ключ“? Сега, нека се уточним. Искаме едни наши хора дълго и напоително да усвояват едни средства с неясен краен резултат или искаме да си платим, да ни го построят и да си му се радваме. Оказва се, че търсим дългосрочна ангажираност в управлението на паричните потоци. Иначе как да стане, като ти предлагат да си го построят за собствена сметка, на собствен риск и да продават по пазарни условия. Ми ако пазара предопредели ти да увехнеш, той да разцъфти, тогава „К’во прайм, а?“. И не ходи да се употреби обичайното „Ей, оправяй се сам…“, защото парите … едните пари ни мъчат.

  5. Налагането на пазара. За да се налага един продукт на пазара, то трябва да е пазарен продукт. До момента имаме китайски AP1000, който ще си се произвежда от Китай за Китай. Може и за трети страни, както и за страни от третия свят. Опит за строителство в Америка, но едва ли с очакван успешен завършек. Една фалирала компания трудно се справя с текущите проблеми, камо ли да е в „добра инвестиционна форма“. Едно се чупи, друго не става, а и Америка не е Китай. Там всеки иска да си му се плати. Та под НАЛАГА следва да се чете, че ни се НАЛАГА да пеем в този хор, защото очакваме по-добро смазване на гърлата.

  • Сергей Смирнов on 14.12.2013 at 4:04

   По поводу 72 часов. При отсутствии внешнего электроснабжения и невозможности подзарядки аккумуляторных батареи (4 банка АБ), нормативными документами предписано отключить электроснабжение через 22 часа. (Располагаемый заряд АБ предполагается на 24 часа).
   Данное требование явно прописано в главе 7.4, страница 7.4-4, обсуждается режим горячего останова или захолаживания активной зоны. Американский вариант (вариант для UK полностью совпадает для данного пункта):
   http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A468.pdf
   Цитата:
   „The Class 1E dc batteries that power the automatic depressurization system valves provide power for at least 24 hours. There is a timer that measures the time that ac power sources are unavailable. This timer provides for automatic actuation of the automatic depressurization system before the Class 1E dc batteries are discharged. The emergency response guidelines direct the operator to assess the need for automatic depressurization before the timer completes its count (approximately 22 hours). The operator assessment includes consideration for a visible refueling water storage tank level, full core makeup tanks, and a high and stable in-containment refueling water storage tank level. If automatic depressurization is not needed, the operator is directed to de-energize all loads on the Class 1E dc batteries. This action preserves the capability for the operator to initiate automatic depressurization at a later time.“
   То есть предполагается запас 24 часа (назначенное время разряда), за два часа до окончания, во избежание автоматической активации клапанов системы ADS (автоматического снижения давления) предписано при невозможности подзарядки АБ их отключить. И да, при невозможности внешнего электроснабжения идет преобразование DC->AC.

   • TSO on 14.12.2013 at 9:44

    Перевод в данном случае довольно фривольный. Вероятно от этого и произошла ошибочная трактовка ограничения использования АБ.
    Пойдем по порядку.
    1. http://www.westinghousenuclear.com/docs/AP1000_brochure.pdf Здесь на десятой странице коротко дана логика системой высвобождения давления.
    2. The Class 1E dc batteries that power the automatic depressurization system valves provide power for at least 24 hours. Производитель заявляет, что АБ, которые служат и для открытия ПК обеспечат питание как минимум на 24 часа.
    3. There is a timer that measures the time that ac power sources are unavailable. This timer provides for automatic actuation of the automatic depressurization system before the Class 1E dc batteries are discharged. Поставлен таймер для отсчета времени без питания переменным током для подзарядки АБ. По истечений 22 часов этот таймер сработает клапана. Тут конечно расходимся с заявленым „нулевым вмешательством оператора“, посколько не видим условность срабатывания по другим причинам, кроме как истечение 22 часов с момента потери подзарядки.
    4. The emergency response guidelines direct the operator to assess the need for automatic depressurization before the timer completes its count (approximately 22 hours). The operator assessment includes consideration for a visible refueling water storage tank level, full core makeup tanks, and a high and stable in-containment refueling water storage tank level. If automatic depressurization is not needed, the operator is directed to de-energize all loads on the Class 1E dc batteries. This action preserves the capability for the operator to initiate automatic depressurization at a later time. В кратце, здесь сказано, что по определенным критериям, которые оцениваются оператором, ему дается право отключить батареи. Это действие дасть возможность использовать их потом по надобности.

    Другими словами ничего не предписано в обьязательном порядке. Оператор решает какое обьективное состояние реактора и откладывает на потом возможность снять давление. Если ничего не решить, то автоматика за него все сдеалет.

    Это все никак не автономность сколько та там часов, а просто шаг в ликвидаций аварий.

    Согласен, что проект не очень, но и сразу определить все как плохое, тоже нельзя.

    —–

    Отново ще се върна на риск срещу полза. Ако има малко полза, то дори и минималният риск е неприемлив риск. Ако има огромна полза, то може да се коментира приемлив риск. Самото контролирано освобождаване на работен флуид от първи контур към атмосфера е приемлива процедура при обоснован риск от взривно разрушаване. Един от взривилите се блокове във Фукушима следва да лежи на съвестта на техния премиер-министър и в последствие на едно или няколко лица „които щели да си превишат дозата и да бъдат наказани“. Някъде по средата на пътя към един вентил, който е трябвало да се отвори, са се върнали. По препоръка на персоналните дозиметри?!?!?

    • Сергей Смирнов on 14.12.2013 at 22:42

     Возможно вы правы. В принципе, когда писал ответ, хотел дополнить, а не исправить. Все-таки, во всех доступных мне документах присутствует значение в 24 часа (немного, в последних документах отводится на работу PAMS в течении 72 часов). Однако, даже в „учебнике“ для персонала указано тоже значение. Возникает резонный вопрос – почему разработчики I&C данного проекта, отвели именно такой срок?

     Кроме того, при лицензировании в UK часть теплофизических кодов не прошла стадию V&V, часть должен будет валидировать и верифицировать будущий заказчик. А данными кодами обосновано функционирование пассивных систем безопасности.

     • TSO on 15.12.2013 at 9:31

      Здесь, в Болгарий, после подписания соглашения с Вестингхаусом на предварительные переговоры сам управляющий Родерик сказал следующие вещи (цитаты по памяти):
      1. Технология постоянно развиваеться. Все развитие идет паралельно с заказчиком.
      2. Мы продаем технологию, техническое и конструкторсое сопровождение. Мы энергоблоки НЕ ПРОДАЕМ.
      3. Мы ищем локализацию проекта на уровне 80% и выше.
      4. Цена конечного продукта неизвестна до окончания всех работ и ввода в эксплуатацию, посколько она очень сильно зависит от местного рынка и уровня цен на локализованные услуги.
      5. Лицензирование перед местными властями никак не является обьязаностей Вестингхауса.
      6. AP1000 – это продукт/технология дающая шансы на диверсификацию. Под этим следует понимать, что если другая технология будет иметь проблемы с надзорными органами, зелеными активистами и т.д., то эта продолжит работу. (Следует понимать, раз деньги на строительство нашего нашлись, то найдем еще чуток на развал чужого.)

      Никак не удивительно, что на это все клюют. Такая черная дыра в денежном плане все это, ой, не говори. Особено когда нужно только деньги распределить, и чем дольше их распределяеш, тем лучше.

    • Сергей Смирнов on 14.12.2013 at 22:52

     Извините, забыл добавить, клапана ADS Stage 4 – это указанные в статье „пироклапани“:
     http://atominfo.bg/?p=20494

 4. Василев on 12.12.2013 at 14:02

  По повод текста „но проекта AP 1000 е одобрен от редица надзорни органи в Азия и в Америка. Доколкото мен ми е известно вече е одобрен от надзорния орган на Англия.“ редицата надзорни органи е доста скромна. В Америка е Nuclear Regolatory Commission (US NRC}, Азия е без коментар, а за Англия мога да Ви цитирам текст от тримесечните доклади на Office of Nuclear Regulation (ONR):
  WESTINGHOUSE PAUSE
  12
  Westinghouse has committed to providing the information required for it to achieve the
  interim DAC and interim SoDA for its AP1000
  ®
  reactor design. It has, however, signalled
  that it will not proceed to address any of the GDA Issues until it is able to secure funding
  for this work. Therefore, the resolution plans do not have start dates assigned to them,
  but they are based simply on estimated overall timescales.
  13
  As a result of this pause we have reduced work on the AP1000
  ®
  reactor and released
  GDA staff onto other work within ONR and the Environment Agency. This means that
  should Westinghouse want to re-start the GDA work, and address the GDA Issues, there
  will have to be a re-mobilisation phase. During this phase Westinghouse would have to
  re-mobilise its GDA team, re-baseline the resolution plans and provide to us more details
  so that we could produce project plans for our assessment. In parallel, we would have to
  re-assemble our regulatory assessment teams, and technical support framework, and
  make plans to manage and assess the resolution plan outputs.

  Повече информация може да намерите на адрес http://www.hse.gov.uk/newreactors/reports/gda-q3-11.pdf

 5. Петър Пенчев on 12.12.2013 at 19:00

  “ всеки си хвали магарето „, а Стойнев се обърква като ‘пиле в калчища’, всяко негово изявление е отричане на предходното му – нещо като повторение на синдрома ‘ББ’ – да се смееш, или да плачеш !

  А и Иван Генов се е разболял от предпартийни клякания… Жалко за него!

 6. TSO on 12.12.2013 at 20:20

  Ти го гониш през вратата, то налита през прозореца.

  http://us.vocuspr.com/Newsroom/Query.aspx?SiteName=Westinghouse&Entity=PRAsset&SF_PRAsset_PRAssetID_EQ=106191&XSL=PressRelease&Cache=True

  Долитането от Америка е било с предварително подготвен пресрелиз. Нема това-онова. Даже и опция летището в София да не приема по метеоусловия не се разглежда. Железни са в наглостта си. Как да не им откликнеш на нуждите, как?

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари