ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Открит е източник Ra-226 във вагон със скрап в “Стомана Индъстри” АД

16.12.2011

Открит източник Ra-226 във вагон със скрап в “Стомана Индъстри” АД

“Стомана Индъстри” АД, гр. Перник, 21 ноември 2011

Обект с ИЙЛ или място на събитието: “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник

Дата: 12.11.2011

Час: 16:37

Кратко описание:

Във вагон със скрап, предназначен за преработване в предприятието “Стомана Индъстри” АД (гр. Перник), е открит детайл от трасиращо колче, съдържащ вграден източник радий-226.

Аварийният център на АЯР е уведомен, че на 12.11.2011 г. системата за входящ радиационен контрол в завод „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, е отчела повишено ниво на радиация във вагон със скрап. Вагонът е отделен и обезопасен на специално приспособена за целта площадка на територията на завода.

Измерената мощност на дозата е до 5,5 µSv/h, контактно до малък участък отгоре на вагона (естественият радиационен фон в този район варира от 0,07 до 0,11 µSv/h). При направения гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радиоактивен изотоп Ra-226.

Вагонът е частично разтоварен, при което е намерен и отстранен от скрапа причинителят на лъчението – детайл от трасиращо колче (ф40 mm, дебелина 3 mm и тегло около 0,02 kg), съдържащ вграден източник радий-226. На 10 cm от него са измерени стойности на мощността на дозата около 15 µSv/h, а контактно – до 132 µSv/h.

Изваденият детайл е опакован и прибран за временно безопасно съхранение. Останалият скрап е проверен отново и вагонът е освободен за разтоварване.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*:

0

 

Източник: http://www.bnra.bg/bg/sir/rs-events/20111121-1

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19