ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО участва в срещата на Асамблеята на донорите на МФК

15.12.2011

 

На 7 декември 2011 г. в централата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон се проведе среща на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй” (МФК).

 

Представители на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО), водени от изпълнителния директор Дилян Петров, за пореден път взеха участие в срещата на най-високо равнище.

 

 

По време на форума беше подчертана добрата работа и напредък на процеса по управление на извеждането от експлоатация от АЕЦ „Козлодуй”, така и по изграждането на Национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). 

 

Асамблеята на донорите изрази задоволство от свършената до момента работа, в това число получаването на разрешение за въвеждане в експлоатация на хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво, подписването на договор за разработка на технически проект и междинен анализ и оценка на безопасността на НХРАО, ускоряването на дейностите по демонтажа в блокове 1 и 2 на „АЕЦ” Козлодуй и т.н.

 

На срещата бяха поети някои твърди ангажименти по прехвърлянето на задачите от процеса по извеждане от експлоатация от „АЕЦ” Козлодуй към ДП РАО.

Основните от тях включват прехвърляне на 3-ти и 4-ти блок на „АЕЦ” Козлодуй към ДП РАО след изваждане на горивото, прехвърляне на 400 служители на „АЕЦ” Козлодуй към ДП РАО, изграждане на капацитета на ДП РАО.

 

Асамблеята на донорите одобри създаването на единна група за управление на процесите по извеждането от експлоатация и изграждане на НХРАО към ДП РАО. От 1 декември 2011 г. вече тече срокът по покана за заявление на интерес за консултант към бъдещата група за управление на проекти. Поет е и ангажимент за поетапното оперативно прехвърляне на споразуменията за безвъзмездна помощ от „АЕЦ” Козлодуй към ДП РАО.

 

В началото на юли 2011 г. успешно приключи оценката, която ЕБВР извърши на капацитета и ресурса на ДП РАО за управление проекти, финансирани от МФК. Екипът на Банката извърши преглед по 100 теми, сред които освен технологични въпроси, бяха включени и широк кръг от функции, очертаващи общия профил на предприятието – финансов мениджмънт, управление на човешките ресурси, административен капацитет и др. Цялостната оценка на експертите за капацитета и ресурсите на ДП РАО бе изключително висока.

 

Източник: http://dprao.bg/index.php?act=news&do=detailed&id=168

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари