ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Готови са окончателните резултати от конкурса за научно-практически дейности сред студентите от висшите учебни заведения в България, организиран от Горивна компания „ТВЭЛ”

08.12.2011

гр. София                                                                                            8 декември 2011 год

ПРЕС-ИЗДАНИЕ

 

Готови са окончателните резултати от конкурса за научно-практически дейности сред студентите от висшите учебни заведения в България, организиран от Горивна компания ТВЭЛ

 

Готови са окончателните резултати от конкурса за научно-практически дейности сред студентите от висшите учебни заведения в България на тема Атомна енергетика, организиран от Горивната компания на РосатомТВЭЛ”, с цел подържане и стимулиране на талантливи студенти и активизиране на научно-изследователската дейност сред българската младеж.

До финала бяха допуснати 6 студенти от Софийския университет „Св.Климент Охридски” и Техническия университет. След изявленията на финалистите, конкурсното жури в състава на което влизат професори от български университети, представители на Българската Академия на науките и ГК ТВЭЛ, определи най-интересните работи от академична и практическа гледна точка. За най-добри бяха признати докладите на Георги Стефанов Георгиев, който е студент на СУ„Св.Климент Охридски”  на тема «Разработване на алтернативен детектор за позитронно-емисионна томография съвместим с ядерно-магнитен резонанс», друг студент на Техническия университет Ивайло Найденов на тема «Перспективи за развитие на ядрената енергетика».

Представяйки окончателните резултати от конкурса, съветникът на президента на ОАД (Отвореното акционерно дружество) ТВЭЛ по научно-техническо развитие Владимир Федосеев отбеляза: „Моето мнение е, че студентите са провели мащабна научна работа, която може да даде тласък на една следваща по-задълбочена изследователска дейност”.

Висока оценка на представените работи студентите получиха и от директора на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките Димитър Тонев, който от своя страна отбеляза че: „Даден конкурс е полезен за студентите, като възможност да се покажат, да разберат потребноста си, че познанията и уменията им ще помогнат да намерят своето място в живота. Също така този конкурс позволява на преподавателите на Софийския университет да видят таланливите студенти, защото те са наши бъдещи кадри».

 

След обявяването на окончателните резултати от конкурса, на победителите бяха връчени ценни награди от Горивната компания лаптопи, планшетни компютри и електронни книги. Освен това, в средата на декември студентите и техните преподаватели ще посетят водещото руско предприятие за производство на ядрено гориво – ОАД Машиностроителен завод, ще се срещнат с ръководството на Горивната компания ТВЭЛ, а така също ще разгледат забележителностите на Москва и ще се запознаят с нейната история.

           

За справка:

 

Горивната компания на Росатом ТВЭЛе част от вертикалната интегрирана структура наруския атомен отрасъл. ГК ТВЭЛ обединява производствените и научните активи в сферата напроизводството на ядреногориво, разделително-сублиматния комплекс, а така също производството на газови центрофуги и оборудването към тях. Горивната компания ТВЭЛ” е създаденас цел достигането на оптимална структура за управление на предприятията от ядрено-горивния цикъл, повишаванеефективността натяхната работа и конкурентоспособността на глобалнияпазар.

 

Дирекция завръзки с обществеността на ОАДТВЭЛ

Телефон: (495)988-8282 доб. 6450, 6456, 6459 Факс (495)988-8282 доб. 7095

Ел.поща: Dybov@tvel.ru. Сайт: www.tvel.ru

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари