ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” УСПЕШНО ПРОВЕДЕ ДВЕ СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

30.09.2013

   На 26 и 27 септември АЕЦ “Козлодуй”  успешно  проведе  две  срещи  за  обществени обсъждания  по  Доклада  за  оценка  на  въздействието  върху  околната среда (ОВОС) за инвестиционното  предложение:

“Съоръжение  за  третиране  и  кондициониране  на  радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”
– т. нар. Съоръжение за плазмено изгаряне.

   В  изпълнение  на  изискванията  на  Закона  за  опазване  на  околната среда,  ръководството  на атомната централа предварително уведоми в установения срок всички заинтересувани физически и юридически лица за планираното изграждане на Съоръжението. За целта обява с необходимата информация бе публикувана във в. “24 часа”, в. “Конкурент” и в. “Мизия”.

   Срещата  с  обществеността  на  Община  Мизия  бе  проведена  на 26 септември в Общинския клуб, а с обществеността на Община Козлодуй – на 27 септември в Дома на енергетика, след предварително съгласуване с общинските власти.

   В  рамките  на  дневния  ред  бяха  изнесени  четири  презентации. Иван Андреев, директор на дирекция “Развитие  и  модернизации” в атомната централа,  запозна  присъстващите  със състоянието  и  перспективите  на “АЕЦ  Козлодуй” ЕАД. Ян Декерс, представител на консорциума “Ибердрола/Белгопроцес”,  изчерпателно  изложи  основните  характеристики  на  Съоръжението  за плазмено  изгаряне. Доц.  Екатерина  Тодорова  информира  аудиторията  за  основните  изводи  от доклада за ОВОС, а доц. Таню Мичев представи оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане на Съоръжението.

   В  хода  на  обществените  обсъждания  бе  оповестено,  че  в  съответния  срок  официално  са постъпили 8  писмени  становища,  които  са  положителни  и  изразяват  подкрепа  за  проекта: от ДП “Радиоактивни отпадъци”, от Българското ядрено дружество, от Техническия университет – София, от Община Козлодуй, от сдружението “Жени в ядрената индустрия” (WiN – България), от БАН, от Министерството на икономиката и енергетиката и от Булатом.

   И на двете срещи присъстваха жители на населените места от общините Мизия и Козлодуй, експерти  от  АЕЦ “Козлодуй”  и  от  екипите, работили по подготовката на доклада за ОВОС и приложенията  към  него, както и представители на различни институции,  на  неправителствени организации  и  журналисти.  Всички  въпроси, които бяха зададени по време на срещите с обществеността в Мизия и в Козлодуй, получиха компетентни и изчерпателни експертни отговори.

АЕЦ Вести

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари