ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Търсенето на уран до 2030 година ще достигне 119 хиляди тона годишно

28.09.2013

 

Динамика на световните цени на урана

 

Световната ядрена асоциация /World Nuclear Association – WNA/ прогнозира значителен ръст на търсенето на ядрено гориво.

Съгласно публикуваният годишен отчет на WNA, до 2030 година “търсенето на уран ще нарасне до 119 хиляди тона годишно”.

Според мнението на авторите на доклада, ще бъде фиксирано “най-високото ниво на нарастване на ядрените мощности по света, каквото не е наблюдавано от 1990 година насам”.

“Очаква се, че световните генериращи мощности ще нараснат от сегашните 370 GW до 430 GW през 2020 година, а към 2030 – до 574 GW, – се казва в отчета на WNA. Обаче, както се уточнява в доклада, такъв сценарии е възможен при условие, че всички уранови рудници, които сега са в стадий на строителство, бъдат въведени в експлоатация до 2025 година.

Според “сценария” на Асоциацията ежегоден прираст от 2,6% ще позволи да се подържа “яденият дял” в общият обем на световната енергетика на ниво 12%. Съгласно по-оптимистичният сценарии, цифрите може да достигнат 466 GW в 2020 и 700 GW – в 2030година.

Източник: ИТАР-ТАСС

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари