ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – в Мурманска област е разработена технология за консервиране на РАО с помощта на нанокомпозити

29.09.2013

 

 

Колският полуостров е един от най-добре усвоените и индустриално-развити райони на Руската Арктика

Но природата в Задполярието е лесно наранима и много трудно се възстановява в условията на постоянно натрупване на високо-токсични отпадъци, съдържащи радиоактивни вещества, тежки метали и други. Такива отпадъци могат да имат катастрофални последствия и за населението. А такива ефективни технологии за обезвреждането им доскоро нямаше, съобщиха от Колския научен център на Руската академия на науките (КНЦ РАН).

Центърът по нано-материало-знание (ЦНМ) – създаден през 2010 година в състава на КНЦ РАН, се превърна в едно от първите в страната специализирани научни подразделения, работещи в това направление. Той обедини учени от различни специалности – геолози, минералолози, кристалографи и химици. В центъра работят 5 доктора на науките, 7 кандидати на науките и 3 аспиранта.

В новите технологии за продължително и безопасно погребване на високоактивните отпадъци се прилага консервацията им в керамични матрици на базата на много редки минерали, открити на Колския полуостров от учените на КНЦ РАН. Изучаването на новите минерали подсказа на технолозите пътят за синтезирането на техни аналози от достъпна суровина, включително и техногенна.

Днес в ЦНМ КНЦ РАН са разработени и патентовани основите на синтеза на новите материали, които по способност да консервират токсичните РАО превъзхождат своите колски природни аналози – зорит, ситинакит, иванюкити.

Синтетичните продукти притежават и другите уникални свойства на природните прототипи. Например, те служат за катализатори на химически процеси, играят ролята на молекулярни сита за разделяне на газове, почистват нефта от газове.

Например, селен-титановият нанокомпозит ефективно улавя живачните пари и отделя живака от въздушната среда и от водните разтвори. На базата на този сорбент е проектиран и построен прототип на установка за демеркуризация на енергоспестяващи лампи, която няма аналог в световната практика.

А неотдавна полученият от учените синтетичен сорбент по време на тестовете за очистване на реални течни РАО в хранилищата на Държавната корпорация “Росатом” показа рекордна ефективност.

Източник: i-Russia.ru

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари