ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – Ростовска АЕЦ – завърши мисията за техническа поддръжка на WANO

30.08.2013

 

От 21 до 23 август 2013 година на Ростовската АЕЦ се проведе мисия за техническа поддръжка (МТП) на Московския център на световната асоциация на ядрените оператори (WANO) на тема “Изисквания за охраната на труда, подържането на територията, производствените помещения и работните места. Изисквания по охраната на труда при изпълнение на дейностите”.

 

 

Откривайки работното съвещание, ръководителят на мисията Сергей Абдулаев каза: “Главната цел на мисията е да помогне на Ростовската АЕЦ при решаването на конкретни задачи в областта на охраната на труда. Ние ще обсъдим състоянието на нещата в тази област и ще направим препоръки за качествено подобряване на тези процеси”.

 

 

Екипът от експерти на WANO, състоящ се от специалисти от Русия, Китай, Украйна и България, извърши наблюдения при изпълнението на ремонтните операции за да се намерят областите, където са възможни подобрения относно изпълнението на изискванията по промишлена безопасност. Експертите също проведоха интервюта с персонала на атомната електроцентрала, отговарящ за спазване на правилата за промишлена безопасност.

 

 

На основание на направените наблюдения и интервюта беше определен кръгът от въпроси за обсъждането, по време на което на специалистите от Ростовската АЕЦ бяха дадени препоръки за подобряване на условията за охрана на труда като се отчита световния опит.

Експертите също подчертаха силните страни и добрите практики в областта на охраната на труда, а именно: високото ниво на оформление и информативност на кабинетите по охрана на труда, съдържанието и провеждането на встъпителния инструктаж, оборудването на работните места в зоните за ремонт на оборудването и нагледната агитация по спазването на нормите и правилата за охрана на труда.

 

WANO, наричана още Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) е основана през май 1989 година от организациите, експлоатиращи АЕЦ, за обмен на опит. Сега всички организации, експлоатиращи АЕЦ, а също така и някои компании от ядрено-горивния цикъл (ЯГЦ) са членове на WANO, която действа независимо от държавните и регулиращите органи и работи изключително от името и в интерес на своите членове – атомните електроцентрали.

В структурата на ВАО АЭС влизат четири регионални центрове: Московски, Атлантски, Парижки и Токийски. Координационният център се намира в Лондон.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари