ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ОЛАФ ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО В ДП РАО – Няма доказателства за извършени нарушения – съобщение до медиите

27.08.2013

 

 

С официално писмо дo изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров, г-жа Петра Кнойер – директор на дирекция „Разследвания” в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) уведомява, че разследването в Предприятието е прекратено.

 

 

ОЛАФ извърши проверка в периода 5-8 март 2013 г. по информация „…за извършени нередности и евентуално двойно финансиране от ДП РАО при изпълнение на Споразумение № 16 С* за предоставяне на безвъзмездна помощ. Споразумението е свързано с осигуряване на средствата за заплатите на служителите на спрените от експлоатация I и II блок на АЕЦ „Козлодуй”, които бяха прехвърлени към ДП РАО.”

В екипа на ОЛАФ за проверката бяха включени и експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която администрира средствата от МФ „Козлодуй” за финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените реактори.

 

„Въз основа на установените факти, генералният директор на ОЛАФ взе решение за приключване на разследването. Поради това, че не бяха установени доказателства за извършени измами или други нередности, накърняващи финансовите интереси на Европейския съюз, ОЛАФ не препоръчва предприемането на последващи действия.”, се казва в писмото, получено в ДП РАО. Окончателният доклад е изпратен за информация на Главна дирекция „Енергетика” на Европейската комисия.

 

*Споразумението е подписано от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в ролята му на независим контрол, Европейската банка за възстановяване и развитие – като ръководител и разпоредител със средствата от МФ „Козлодуй”, АЕЦ „Козлодуй” – в ролята й на получател на безвъзмездната помощ, и ДП РАО – като работодател на екипа по проекта за извеждане от експлоатация на спрените I и II блок.

Допълнителна информация

В края на 2008 г. българското правителство обяви I и II блок за съоръжения за РАО и натовари с отговорността за тях ДП РАО.

На 18 октомври 2010 г. ДП РАО получи лицензии за експлоатация на блокове I и II на АЕЦ „Козлодуй” като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

От 1 ноември 2010 г. близо 100 специалисти, дотогава работещи на I и II блок в рамките на АЕЦ „Козлодуй”, станаха служители на  ДП РАО. Те са ангажирани в дейности за поддръжка на лицензионния режим за експлоатация на двата блока като съоръжения за радиоактивни отпадъци.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари