ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – Участие на представители на Консорциума “ОАД Концерн Росенергоатом – ЕДФ” в работна среща

20.08.2013

На 6 август започна работната среща на представители на Консорциума “ОАД Концерн Росенергоатом – ЕДФ” с ръководството на нашата атомна електроцентрала за обсъждане и преглед на хода на изпълнение на Договора за “Комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.

Срещата бе открита от изпълнителния директор Иван Генов. От страна на атомната централа присъстваха и Емилиян Едрев – директор “Производство”, Иван Андреев – директор “Развитие и модернизации”, Янчо Янков – главен инженер ЕП-2, Красимир Йорданов – главен технолог, Владимир Попов – ръководител сектор “Управление на Ресурса”, и Кирил Кирилов – началник отдел “Инвеститорски контрол”.

Участие взеха и Жан Пол Шатри – ръководител на проекта от страна на ЕДФ, Сергей Пегов, Алексей Сидоров и Сергей Трeтяков, от Росенергоатом, както и Александър Канищев и Владислав Тихоновский, от ГК “Неолант”.

Сергей Пегов – директор на филиала на Концерна Росенергоатом в България, представи в презентация фактически данни от изпълнението на проекта на сегашния етап.

Работната среща продължи и в сряда. В нейната програма бяха включени две презентации на актуални теми – едната от тях отрази създаването и прилагането на практика на информационни база данни за извеждане от експлоатация на енергоблокове на АЕЦ въз основа на триизмерни инженерни модели – в частност бяха приведени резултати от прилагането на базите данни в атомни централи, имащи статут на клонове на Концерна Росенергоатом.

Другата презентация, поставена на вниманието на участниците в срещата, бе на тема “Използване на триизмерни инженерни модели на енергоблокове на АЕЦ за решаване на задачи, свързани с тяхната експлоатация, техническо обслужване и ремонт, и осигуряване на ядрена, радиационна и пожарна безопасност.”

Според специалистите в АЕЦ “Козлодуй”, присъствали на презентациите, триизмерните инженерни модели дават възможност за издигане на нивото на експлоатация, техническото обслужване и ремонт, пожарната и радиационна безопасност, модернизациите и реконструкциите както на действащи, каквато е българската атомна електроцентрала, така и за бъдещи проекти на новостроящи се атомни централи.

Източник:

Б.Р. – За да сте по-пълно запознати с работата на концерна по Комплексното обследване на остатъчния ресурс на АЕЦ “Козлодуй” прочетете интервюто на Сергей Пегов: http://atominfo.bg/?p=17441

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари