ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – Хмелницка АЕЦ – внедряване на автоматизирана система за подпомагане на оператора АІС СОАІ

17.08.2013

 

От 6 до 8 август 2013 година в ХАЕЦ се проведе съвещание на работната група от специалисти от ООО «Вестрон» и ХАЕЦ по проекта EuropeAid/131899/C/SER/UA: “Разработване и внедряване на автоматизирана информационна система за подпомагане на оператора на база алгоритмите на симптомно-ориентираните аварийни инструкции” (АІС СОАІ).

Проектът, който предвижда отказване от редица хартиени процедури с помощта на автоматизираната информационна система за подпомагане на оператора, ще позволи да се усъвършенства работата на оперативния персонал на БЩУ.

 

 

Допълнително, внедряването на тази система на блочния щит за управление (БЩУ) в пълномащабния тренажор (ПМТ) ще даде възможност подготовката на персонала да се извършва по-бързо и по-ефективно.

Стартовото съвещание по този проект се проведе през януари тази година. Сегашната среща на ХАЕЦ имаше за цел решаване на проблемните въпроси, съгласуване на техническото задание и техническата спецификация на оборудването за АІС СОАІ.

Правейки заключителна оценка на съвещанието, главният инженер по проектите на информационни системи на ООО «Вестрон» Виталий Тилинский отбеляза, че всички проблемни въпроси са решени успешно и е набелязан план за последващи дейности.

Реализирането на проекта се планира да стане на няколко етапа до 2017 година. Първият етап предвижда – разработване и внедряване на системата в БЩУ на пълномащабния тренажор. След детайлната проверка на ПМТ ще се решава въпроса за реализиране на автоматизираната информационна система в помощ на оператора на първи блок на Хмелницката АЕЦ.

ООО «Вестрон» (Харьков) е специализирана компания за комплексно изпълнение на дейностите по автоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУ ТП) за промишлени предприятия, включително проектиране, производство, изпитания, доставка, внедряване и техническо съпровождане при експлоатацията на системите, оборудването и програмното осигуряване на АСУ ТП на АЕЦ, ТЕЦ и на други промишлени обекти.

Източник: Энергоатом

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари