ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Саудитска Арабия – мирният атом

17.08.2013

 

 

 

 Саудитска Арабия напълно сериозно се вглежда в ядрената енергетика. На вътрешния пазар на Кралството нефтопродуктите трябва да отстъпят 50 процентна част на алтернативните източници на електроенергия

 

 

Слънцето и мирният атом

В Саудитска Арабия е създадена агенцията K.A.CARE – агенция по атомна и възобновяема енергия на името на кралят Абдулла. През април 2013 година агенцията организира голяма конференция, на която се обсъждаха плановете за прекъсване на нефтената зависимост.

Кралството е уверено в това, че най-добрият енергиен баланс е балансиран и диверсифициран. Според техните разбирания, това означава – половината от електропроизводството да се осигурява за сметка на въглеводородни горива, а другата половина за сметка на нещо друго.

В плановете до 2032 година е записано, че общите генериращи мощности в страната ще достигната 123 GW. От тях въглеводородни ще са 60 GW.

Делът на възобновяемата енергетика през 2032 година ще бъде 45 GW. Голяма част от нея ще бъде на базата на слънчевата енергия (41 GW), което, разбира се не е удивително. Геотермалните източници ще имат скромната мощност от 1 GW. А централите на биомаса – 3 GW.

Ще добавим, че извън класацията (не влизат в посочените 123 GW) са 9 GW вятърна енергетика. Това е така, защото до 2032 година страната планира да използва енергията на вятъра изключително за опресняване на морска вода.

Останалите 18 GW до 2032 година трябва да бъдат обезпечени от АЕЦ. Трябва да признаем, че саудитската ядрена енергийна програма изглежда доста амбициозно.

На следващата графика е показан планираният растеж на генериращите мощности. Сивите участъци от хистограмата отговарят на ВЕИ, включително и 9-те GW – вятърна енергетика. А сините на ядрената енергетика.

 

Локализация

Стойността на програмата за енергийно развитие на Саудитска Арабия официално не се съобщава. Но само за ядрения сектор ще са необходими повече от 100 милиарда долара.

Не е удивително, че кралството търси пътища за съкращаване на разходите. И като един от рационалните начини се сочи максимално възможната локализация при построяването на атомните и слънчевите електроцентрали.

За АЕЦ се поставя задачата за осигуряване на ниво на локализацията 60%. Това е страшно много, особено като се има предвид, че Чешката Република с многогодишния си опит в атомното машиностроене разчита на 70-75% локализация при проекта MIR.1200.

За слънчевата енергетика целта за локализация е още по-грандиозна – 80%.

K.A.CARE и съветниците и са определили 12 области за локализация в строителството на атомни електроцентрали и 15 области за ВЕИ.

В ядрената област се разглеждат такива области за локализация, като добив на уран, производство на ядрено гориво, строителни работи, инженеринг, тръбопроводи, помпи, арматура, неядрено оборудване, експлоатация и обслужване, управление на РАО, управление на ОЯГ и проектиране.

Методиката, по която ще се извършва локализацията е достатъчно позната. На първия етап се определя базата от местни доставчици, създаване на съвместни предприятия с избрани местни доставчици и на финалния етап предаване на технологиите.

Държавата планира да вземе активно участие в процеса на локализация, обаче нееднакво по всички направления. Ще се използват три различни подхода – преимуществено държавно участие, равно участие на държавния и частния сектор, участие предимно на частния сектор.

Относно АЕЦ държавата планира да играе основна роля при добива на уран, експлоатацията на централите, управлението на ОЯГ и РАО.

Основно се планира на частниците да бъде предадена локализацията на производството на неядрени компоненти, тръбопроводи, помпи и арматура. В останалите направления държавата и частният сектор ще са равно-поставени.

За сравнение, локализацията във възобновяемата енергетика ще се реализира изключително с участието на частни фирми. Държавата ще се занимава само с тестването на демонстрационните проекти.

Независимо от голямата разлика във въвежданите мощности – 45+9 GW за възобновяемата енергетика и 18 GW за АЕЦ – те ще създадат приблизително еднакъв брой работни места. Предполага се, че програмата за построяване на ВЕИ ще създаде 85 хиляди работни места, а ядрената енергийна програма – 70 хиляди.

 

Срокове и избор на доставчици и технологии

Саудитска Арабия вече има план-график за строителството на първата си АЕЦ, но засега се счита, че той има условен характер.

Все пак се обсъждат основните му показатели. До края на годината страната има намерение да намали количеството на потенциалните доставчици на технологиите. Първият договор трябва да бъде подписан през 2014 година. Изливането на първият бетон се планира за 2016 година. Енергийният пуск на първия блок се очаква през 2022 година.

За управление на атомната програма на кралството в най-близко бъдеще ще бъде създадена нова компания. Предварителното и наименование е „Nuclear Holding Company“.

Кой може да стане доставчик на реакторни технологии в Саудитска Арабия? Кралството мълчи за своите предпочитания. Но е интересно да се отбележи, че на априлската конференция на K.A.CARE присъстваха представители на корпорацията „General Electric“.

Американците отдавна имат свой интереси в енергийния бизнес на Саудитска Арабия. За това, колко дълбоко те са проникнали на този пазар, свидетелства даже и такъв факт, че „General Electric“ създава в кралството своя техническа академия, способна да дипломира до 1000 специалисти годишно.

Реални ли са плановете в ядрената енергетика на Саудитска Арабия? Ако с парите там всичко е наред, то относно подготовката за стартиране на програмата има въпроси.

Съветниците от компанията „NERA“ изброиха на априлската конференция редица предизвикателства, стоящи пред K.A.CARE.

Например, досега не е готов краткият списък на потенциалните доставчици на реакторна технология. Изобщо не се говори за стартиране на процеса за доставки и договаряне на оборудване.

На потенциалните доставчици е необходимо допълнително време за организиране на вериги от местни фирми. За тази цел ще им се наложи да създадат работни взаимоотношения с местните производители и да оценят качеството на продукцията им.

В редица случай, на местните доставчици ще са необходими инвестиции за да приведат възможностите си към изискванията на ядрения отрасъл. Това означава загуба на време и пари, затова този процес трябва да стартира колкото е възможно по-скоро.

Източник: http://www.atominfo.ru/newsf/m0079.htm  

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари