ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – удължаване на срока за експлоатация. Комплексно обследване на остатъчния ресурс

05.08.2013

 

        От дадената пресконференция на тогавашния изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” Александър Николов във връзка със сключения договор между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Консорциум ОАД „Концерн Росенергоатом” (Русия) – EDF (Франция) за комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на двата 1000-мегаватови блока измина една година и три месеца.

        От тогава на общественото внимание не е предоставяна каквато и да е информация за хода на събитията.

        Изпратих запитване до компетентните лица в АЕЦ Козлодуй с молба за предоставяне на информация, но отговор не последва.

        Една от задачите, които си бях поставил при посещението на Атомэкспо-2013 в Санкт Петербург, беше да намеря и руското виждане по въпроса.

        За мой късмет, на щанда на Росэнергоатом попаднах на изключително отзивчиви специалисти, които в рамките на няколко часа ми предоставиха не общи приказки, а информация с качество и обем за каквито не съм и мечтал.

 

 

Тя съдържа отговорите на всички въпроси, които споделих, че бих искал да задам на господин Сергей Пегов или на други отговорни фактори.

 

        Сърдечно им благодаря!

 

Началото – ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ресурс-Болгария»

 

Комплексното обследване на АЕЦ “Козлодуй” е първият комерсиален проект в областта на ядрената енергетика, съвместно реализиран от концерна «Росэнергоатом» и компанията «Електрисите дьо Франс» на територията на Европейския Съюз.

На 4 февруари 2013 година в България беше регистриран филиалът на ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ресурс-Болгария», единственото структурно подразделение на концерна, имащо право да извършва стопанска дейност на територията на ЕС.

Основната задача, стояща днес пред филиала е изпълнение на проекта за комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” (по-нататък – проект), който е първият етап от голямата и сложна работа по подготовката на тези блокове за експлоатация след изтичане на проектните им срокове.

 

Консорциумът е уникален

 

Този проект е интересен поради много причини.

Преди всичко бих искал да отбележа, че засега това е единственият мащабен проект в областта на ядрената енергетика, реализиран от руски компании на територията на Европейския Съюз.

Това е първият комерсиален проект, който се осъществява съвместно от ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Русия) и компанията EDF(Франция)за цялата 18-годишна история на сътрудничеството между двете организации.

Техническото международно сътрудничество с EDF върви по различни направления: експлоатация и инженеринг, нови проекти и организация на производството, материално-техническо снабдяване и управление на стареенето на графита, инспекционна дейност и кадрова политика. През 2011 – 2012 година се извършваше обмяна на опит за реализиране на плановете по след-фукушимските действия на компанията. А през 2012 година се добавиха и нови направления – ядрен риск и застраховки. Освен това, през 2012 година е подписано съглашение за влизането на концерна в Института по стареене на материалите (MAI), функциониращ под шапката на EDF.

Важно е да се отбележи, че именно това широкомащабно и продължително сътрудничество на базата на обмен на опит и техническа информация постави основите на комерсиалното взаимноизгодно сътрудничество между двете компании за работа на пазарите в трета страна.

 

Участници в консорциума и подизпълнители

 

На базата на Меморандума за взаимно разбирателство от 19.04.2011 година, сключен специално за участие в конкурса “Комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на 5 и 6 енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”, на 19 април 2012 година беше подписано съглашението за създаването на консорциума «ОАО «Концерн Росэнергоатом» EDF». Според условията, записани в него, ОАО «Концерн Росэнергоатом» е водещ. На него се падат около 90% от планираните дейности.

Създаването на консорциума е ярък пример за организиране на международна инфраструктура, способстваща експанзията на руските технологии и услуги на външни пазари, а също така за укрепване на позициите на ОАО «Концерн Росэнергоатом» на световния пазар като глобална енергийна компания. Както показва практиката, подобно съвместно участие на крупни компании се превръща във важен аргумент при избора на победителя в конкурса по проекти от подобен и по-голям мащаб. Освен това, сътрудничеството с компании от ЕС позволява да се отчетат интересите на само на директния купувач, но и на страната финансираща даден проект.

Подизпълнители на концерна са две водещи руски компании: ОАО «Атомтехэнерго» и ОАО «ОКБ Гидропресс», а също така българската компания «Риск Инженеринг» ЕАД. Същевременно, победата в този конкурс позволи да се привлекат при извършването на комплексното обследване на АЕЦ “Козлодуй” и за оказване на услуги на външния пазар цяла поредица от руски компании: ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО «ЦКБМ», ОАО «Атоммашэкспорт», ФГУП «НИИП», ЗАО «НПФ «ЦКБА», ОАО «ВНИИАМ», ООО «Ресурс».

 

Разпределение на функциите и управление

 

В съответствие с разпределението на функциите в консорциума на «Концерн Росэнергоатом» се възлага техническото и финансово управление на проекта, разработването на методиката за комплексното обследване и общо ръководство на проектните дейности. EDF отговаря за адаптирането на методологията за изпълнение на комплексното обследване и оценка на остатъчния ресурс към европейските нормативни изисквания и съгласуването на документацията разработвана в рамките на проекта.

Орган за управление на консорциума е координационният комитет, като негови съвещания се провеждат на всяко тримесечие последователно в Москва и Париж. Съпредседатели на координационния комитет на консорциума са: от руска страназаместник генералният директор на концерна С.И.Антипов, а от френска страна - специалният съветник на генералния директор на EDF по научно-изследователските и международните въпроси в областта на ядрената енергетика Ноел Камарк.

 

 

Организация на работата

 

Редовно се провеждат работни срещи на технически експерти от организациите-участници в консорциума и подизпълнителите,където се обсъждат, разглеждат се и се съгласуват документите разработвани в рамките на изпълнението на проекта и се решават техническите въпроси по реализирането му.

В процеса на изпълнението се обменя опит, който позволява да се разширят компетенциите на концерна по оказване на услуги на външния пазар и да се използва европейският опит при управлението на стареенето на оборудването в АЕЦ: 10-годишни цикли на удължаване на сроковете за експлоатация (УСЕ) и получаване на лицензия за експлоатация.

 

Администриране на проекта

 

От административна гледна точка основополагащите документи за проекта са заповеди № 9/659‑П от 17.07.2012 година – “За стартиране на проекта…” и № 9/1246‑П от 26.12.2012 година “за създаване на филиал на ОАО «Концерн Росэнергоатом» в Република България…”. В съответствие с тях, за подпомагане на дейността на българския филиал, в концерна е създадена и работи група за управление на проекта, в която участват С.В.Пегов (ръководител), С.В.Третьяков (технически ръководител), А.В.Сидоров (ДМВЭС), А.И.Анисимов (департамент по качеството), Г.Ф.Демурчев (технически ръководител от «Атомтехэнерго»), А.А.Емелин и А.С.Артяков (от ОАО «ОКБ Гидропресс»).

Аналогична структура е създадена и в Electricite de France. В групата за управление на проекта от френска страна участват: директорът на проекта Жан Пол Шатри, мениджъра на проекта Андрей Баканов и техническият ръководител Клод Жермен. Освен това, за работа по този проект ще бъдат привлечени редица технически експерти от EDF по всяка от подлежащите на комплексно обследване групи оборудване.

Подобен подход нерядко се използва и добре се реализира в бизнеса при организирането на управлението на сложни проекти. Той помага да се създаде управляваща структура с привличане на специалисти от различни организации и с различни направления на дейност, взаимодействащи си съгласно собствена, утвърдена от устава на Държавното унитарно предприятие (ГУП) структура на подчиненост.

Друг ярък пример за организиране на международна инфраструктура  е откриване на филиал в страната където се намира обекта по отношение на когото се оказват инженеринговите или сервизни услуги.

 

Българският филиал

 

С цел за осигуряване на оперативно взаимодействие с АЕЦ “Козлодуй”, за повишаване на ефективността и подобряване на контрола върху хода на изпълнение на комплексното обследване на 4 февруари 2013 година в България беше регистриран филиал на ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ресурс-Болгария».

Филиалът е структурно подразделение на концерна, но има право да се занимава със стопанска дейност на територията на Европейския съюз (ЕС) и може да работи не само в рамките на разглеждания проект, но и при осъществяването на други задачи за постигане на поставените от Държавната корпорация «Росатом» цели.

Същевременно трябва да се отбележи, че проектът е много важен и за българската страна. В момента в енергийната система на страната се експлоатират 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” с обща инсталирана електрическа мощност 2 GW. След отказа на българското правителство от реализирането на проекта за АЕЦ “Белене” въпросът за запазване на наличните мощности на АЕЦ добива за страната стратегическо значение, затова изборът на ОАО «Концерн Росэнергоатом», като изпълнител на дадените дейности, притежаващ значителен референтен опит в областта на удължаване на срока на експлоатация на своите блокове, построени по аналогични проекти, в консорциум с EDF, най-голямата европейска компания, експлоатираща АЕЦ, изглежда съвсем обоснован.

 

Удължаването на ресурса – международната практика

 

В наложилата се международна и руска практика срокът за експлоатация на блоковете в реактори ВВЭР или аналогичните им PWR се удължава с 20-25 години, спрямо срока първоначално заложен в проекта. Например, в Русия през 2010 година срокът за експлоатация на 5-ти блок на Нововоронежката АЕЦ (ВВЭР-1000/187) беше продължен с 26 години, тоест до 2036 година.

 

АЕЦ “Козлодуй” – специфични особености

 

Пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй” са въведени в промишлена експлоатация съответно на 23.12.1988 година и на 30.12.1993 година.

Към момента проектните срокове за експлоатация са ограничени за 5-ти блок до 2017 година, а за 6-ти блок до 2021 година. Обикновено продължителността на изпълнението на комплексното обследване при подготовката на енергоблока за експлоатация извън пределите на проектния срок на руските АЕЦ продължава 3 години. В България работата върви по сгъстен график – проектът трябва да бъде завършен на 04.05.2014 година. А началото на дейностите съгласно договора започна на 04.05.2012 година.

Наред с политическата и икономическата си значимост проектът е уникален от научно-техническа гледна точка, доколкото при решаването на стоящите пред тях задачи руските, френските и българските специалисти трябва да адаптират две добре апробирани и наложили се технологии – руската и европейската, които, въпреки че много си приличат, далеч не са идентични и нерядко противоречиви. Различен е самият подход към удължаването на срока за експлоатация. От гледна точка на специалистите от EDF даже самият въпрос трябва да се постави малко под друг ъгъл: не за удължаване на срока за експлоатация, а за управление на стареенето на оборудването в течение на експлоатацията на базата на установените и систематизирани механизми на стареене.

 

Текущо състояние на проекта

 

В момента проекта се реализира в съответствие с графика – разработени са, съгласувани и приети на заседание на техническия съвет на клиента работите по първите два етапа на проекта. Подготвя се за предаване последната част от документите по третия етап. В края на април 2013 година от националният регулиращ орган (АЯР) на Република България бяха утвърдени документите от първия и втория етап: Анализ на използваната в проекта нормативно-техническа документация, Списъците на конструкциите, системите и компонентите на 5-ти и 6-ти блок, подлежащи на комплексно обследване, и Методология за провеждане на комплексното обследване. Също така беше направена проверка на допълнително поисканите от АЯР “Общи програми за провеждането на комплексното обследване на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй””.

 

Заключение

 

Успешното решаване на задачите по този проект ще даде възможност в голяма степен да се усъвършенстват използваните от участниците подходи в областта на удължаване на сроковете за експлоатация на енергоблоковете на АЕЦ и да се положат основите за разширяване на сътрудничеството в други области от взаимен интерес.

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари