ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Германия – Разработен е проект за извеждане от експлоатация на две АЕЦ

30.07.2013

 

Немската компания EnKK (EnBW Kernkraft GmbH), която е дъщерна на енергийния концерн EnBW, е подала заявка в Министерството на енергетиката и околната среда на провинция Баден-Вюртемберг за извеждане от експлоатация и демонтаж на първите блокове на АЕЦ «Неккарвестхайм» (GKN I) и «Филипсбург» (KKP 1).

 

АЕЦ „Филипсбург“

 

Първи блок на АЕЦ «Неккарвестхайм» е въведен в експлоатация през 1976 година, а 1-ви блок на АЕЦ «Филиппсбург» – през 1979 година. Двата блока бяха спрени през март 2011 година. Сега, след спирането им, тези два блока се намират в така наречената пост-оперативна фаза. Извършваните сега дейности са насочени към следващия етап, свързан с демонтажа им.

През лятото на 2012 година EnKK прие стратегия за извеждане на всички свои обекти, избирайки варианта за директен демонтаж. На негова база бяха подготвени заявките за извеждане от експлоатация. Документите, необходими за получаване на разрешението за демонтаж, ще бъдат предоставени, по всяка вероятност, до края на годината. Наред с конкретните въпроси за демонтажа, ще бъдат разписани по-нататъшните мерки, като подготовката на инфраструктурата за реабилитация на територията и съхраняване на отпадъците.

За всеки от двата блока е разработена отделна заявка във връзка с различната им специфика, доколкото АЕЦ «Неккарвестхайм» е била с реактор с вода под налягане (PWR) а АЕЦ «Филипсбург» с кипящ реактор (BWR).

При разработването на проекта е използван опита от подготвителните процедури и демонтажните работи на АЕЦ «Обригхайм», която се намира в процес на извеждане от експлоатация от 2008 година. Все пак, според твърденията на разработчика на проекта, сегашният проект е стъпка напред в сравнение с АЕЦ «Обригхайм», доколкото сегашният проект включва както ядрената, така и неядрените секции на блоковете. Това ще позволи да се организират ефективни дейности по демонтажа на блоковете е крупни мащаби.

 

АЕЦ „Обригхайм“

 

Управление на генерираните отпадъци

 

Особено внимание при разработването на проекта е било отделено на управлението на материалите и отпадъците, които ще останат след демонтажа. В проекта се разглеждат както РАО, така и нерадиоактивните отпадъци. Те трябва да бъдат обработени, наред с осигуряването на временно съхраняване на РАО преди транспортирането и в хранилищата.

Всички свалени конструкции ще бъдат сортирани. Болшинството от тези материали могат да бъдат използвани, без да е необходима по-нататъшна дезактивация. Останалата част могат да бъдат изпратени за преработка (утилизация). Тези материали, който не стават за преработка ще се складират в специален център, в който предварително ще бъде извършена, където е възможно, процедура за намаляване на обема на отпадъците (например, чрез стопяване или изгаряне).Местата за съхраняването им ще бъдат избрани на свободни места на територията на централите.

Някой големогабаритни обекти, например, парогенераторите, ще бъдат фраментирани на части в центровете за преработка. Поради неголямото им количество да се създават на всяка централа такива центрове е нерационално. Взето е решение те да бъдат транспортирани до центъра в АЕЦ «Неккарвестхайм».

 

АЕЦ „Неккарвестхайм“

 

Връзки с обществеността

 

Предполагаемото участие на обществеността относно приемането на заявките за извеждане от експлоатация ще бъде в рамките, установени от регулиращия орган. Заявките и допълнителните документи ще бъдат достъпни за широката публика, и всички забележки ще бъдат предмет на обществени обсъждания.

EnKK ще предоставя доклади в пълен обем за всички етапи на процеса на демонтаж и ще се старае да встъпва в диалог с обществеността даже в по-широки рамки, отколкото изискват формалните процедури.

Подготовката и подаването на цялата необходима документация, съдържаща информация за влиянието върху околната среда, ще бъде завършена до края на годината.

В близките година ще бъдат разработени приложения за оформяне на заявките за извеждане от експлоатация на вторите блокове на тези АЕЦ.

Източник:http://www.atomic-energy.ru/#mainnews-43053

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари