ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – съобщение на НАЭК Энергоатом за горивото на Westinghouse

30.07.2013

 

 В близките дни за инспекция на ядреното гориво на ЮУ АЕЦ ще пристигнат специалисти от компанията „Westinghouse“.

На втори и трети блок на ЮУ АЕЦ в рамките на Програмата за квалификация на ядреното гориво в Украйна продължава работата по внедряването на горивни касети американско производство на фирмата „Westinghouse“ (ТВС-W) в режим на опитно-промишлена експлоатация.

В техническите решения и програмите, съгласувани с Държавната инспекция по ядрено регулиране (ГИЯРУ), е предвиден надзор за експлоатацията им при работа на реактора на мощност и инспекция на състоянието на горивото по време на презарядката чрез щатните средства и специален инструментариум, предоставен на договорна основа от производителя на горивото.

По време на ППР-2013 година, който стартира на 13 юни, касетите ТВС-W бяха извадени от активната зона (АЗ) в басейна за отлежаване на касети (БОК) след 2 годишна експлоатация.

В процеса на изваждането и извършването на проверките за херметичност на топлоотделящите елементи (твэл) на касетите ТВС-W беше извършен визуален оглед. При него бяха открити незначителни деформации и повреди на няколко от кантовете на дистанциращите решетки на три ТВС-W.

Съвместният анализ на характера на тези отклонения от специалистите на ЮУ АЕЦ и на „Westinghouse“ показа, че те са били получени по време на операциите по зареждане на ТВС-W по време на ППР-2011 година.

Указаните отклонения са незначителни и не препятстват безопасната експлоатация на указаните ТВС-W, което се потвърждава от херметичността на топлоотделящите им елементи по време на експлоатацията през двете горивни кампании.

В най-скоро време ще бъде направена допълнителна инспекция на четирите ТВС-W с помощта на оборудване на фирмата „Westinghouse“.

Във връзка със забраната на ГИЯРУ за зареждане на ТВС-W, активната зона на реактора на втори блок при ППР-2013 е заредена изключително с касети производство на ОАО „ТВЭЛ“ (Русия).

Що се отнася до опитно-промишлената експлоатация на касетите производство на „Westinghouse“ на трети блок, в активната зона на реактора се намират 66 ТВС-W.

Засега забележки по експлоатацията на активната зона на реактора на мощност няма, всички твэлове на ТВС-W са херметични..

В процеса на презареждането на АЗ на реактора при ППР-2013 е планиран оглед и инспекции на ТВС-W. Част от тях се планира да бъдат инспектирани на стенда за инспекции и ремонт, закупен от НАЭК „Энергоатом“.

Това оборудване е нов елемент използван като част от оборудването на АЕЦ. То ще позволи да се извършва задълбочен анализ на състоянието на ТВС-W и да се заменят нехерметичните топлоотделящи елементи. Решение за по-нататъшната безопасна експлоатация на ТВС-W на трети блок ще се вземе в зависимост от резултатите от посочените огледи и инспекции.

 

ЮУ АЕЦ е разположена на бреговете на река Южен Буг край град Южноукраинск Николаевска област и е обособено подразделение на НАЭК „Энергоатом“.

Енергийният комплекс се състои от: ЮУ АЕЦ (три блока с ВВЭР-1000), Александровская ВЕЦ (2 хидроагрегата с обща мощност 11,5 MW) и Ташлыкская ПАВЕЦ (в експлоатация се намира първи етап: два хидроагрегата с обща електрическа мощност в генераторен режим 320 MW, третият хидроагрегат е в период на строителство).

Източник: http://energoatom.kiev.ua/ru/news/nngc?_m=pubs&_t=rec&id=34992

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари