ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДКЕВР – Председателят свиква Заседание на Обществения Консултативен съвет

20.07.2013


 Председателят на ДКЕВР, Анжела Тонева, свиква Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред: 

 1. Обсъждане на проекта за цени на електрическа и топлинна енергия в сектор „Електроенергетика” и „Топлоенергетика” за новия регулаторен/ценови период.

 2. Разни.

 Заседанието ще се проведе на 22.07.2013 г. (понеделник) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 10.00 ч. в зала № 4, ет.4. Материалите са поставени на сайта на ДКЕВР- www.dker.bg.

Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет.

За повече информация: Емилия Савева- Главен секретар, тел. 02/9359 618, факс: 02/988 87 82.

 

Материали, които ще се обсъждат: http://www.dker.bg/NPDOCS/prices_13.zip

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари